ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 18 100 1

معنی کلمه illustrate

معنی illustrate از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه illustrate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/28 Monday, August 19, 2013

  to show the meaning or truth of something more clearly, especially by giving examples ==> Let me give an example to illustrate the point

 • سید عادل
  1392/05/28 Monday, August 19, 2013

  2. to put pictures in a book, article etc ==> Over a hundred diagrams, tables and pictures illustrate the book

 • علی
  1392/09/19 Tuesday, December 10, 2013

  v. ==> demonstrate, exemplify; clarify; embellish, depict with pictures or words; elucidate

 • اصغر
  1394/04/15 Monday, July 6, 2015

  tears can illustrate the inside of person.

 • اصغر
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  provide (a book, newspaper, etc.) with pictures.

 • اصغر
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  synonyms: decorate, adorn, ornament, accompany, embellish, add pictures/drawings to, provide artwork for

 • علی
  1394/06/05 Thursday, August 27, 2015

  clear explanation, confirming an issue by logical reasons

 • عبدالغفور
  1394/11/06 Tuesday, January 26, 2016

  illustrate for your answer. برای جوابت یک مثال بزن

 • javad
  1395/03/09 Sunday, May 29, 2016

  illustration of book or paper text

 • محمدعلي
  1395/03/30 Sunday, June 19, 2016

  This picture illustrates details of the new invention!

 • مجید
  1395/04/25 Friday, July 15, 2016

  to make the meaning of something clearer by giving examples

 • مجید
  1395/04/25 Friday, July 15, 2016

  illustrate that ... This dispute illustrates that the regime is deeply divided

 • مجید
  1395/04/25 Friday, July 15, 2016

  to be an example which shows that something is true or that a fact exists

 • مجید
  1395/04/25 Friday, July 15, 2016

  v. 1. clarify by giving an example of 2. depict with an illustration 3. supply with illustrations

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Let me illustrate.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Illustrate what she meant.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  What does it illustrate?

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  I only say this to illustrate to.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت