ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه idol

معنی idol از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه idol

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/05 Saturday, January 25, 2014

  n. ==> image which is worshiped as a god; any deity other than God (Biblical); someone or something which is highly revered; fallacy

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  an image or representation of a god used as an object of worship

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مشابه = idolization - idolize - idoloclast

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مشابه = idol worshipper

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مشابه = idols of the theatre

 • اصغر
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  my idol, is name of a song of shjarian .

 • اصغر
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  an image or representation of a god used as an object of worship.

 • اصغر
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  synonyms: icon, representation of a god, image, effigy, statue, figure, figurine, fetish, totem, graven image, false god, golden calf

 • محمدعلي
  1395/03/20 Thursday, June 9, 2016

  Never made anyone as an idle for yourself!

 • بهتاش
  1395/05/18 Monday, August 8, 2016

  the tribe has worshipped its idols for thousands of years.

 • بهتاش
  1395/05/18 Monday, August 8, 2016

  the idols were crushed by the protestants.

 • بهتاش
  1395/05/18 Monday, August 8, 2016

  the pagants believed strongly in the idols.

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  someone or something that you love or admire very much

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  a picture or statue that is worshipped as a god

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  idol worshipper = بت پرست

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  idol ociast = بت شکن

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  The idol of self.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  Zeus is not an idol.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  "American Idol" Talent Show

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  God, The greatest, But still an idol.

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  an idol in a shrine: ICON, effigy, statue, figure, figurine, fetish, totem;

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  graven image, false god, golden calf.

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  the pop world's latest idol: HERO, heroine, star, superstar, icon, celebrity;

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  favourite, darling;

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت