ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه homicide

معنی homicide از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه homicide

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/07 Wednesday, March 27, 2013

  the homicide was captured

 • سید عادل
  1392/05/04 Friday, July 26, 2013

  the crime of murder

 • علی
  1392/07/05 Friday, September 27, 2013

  murder, killing of a human being

 • اصغر
  1394/03/31 Sunday, June 21, 2015

  the bride jumped out side, her intention was homecide!

 • اصغر
  1394/04/15 Monday, July 6, 2015

  annually take place a lot of homicide in the world.

 • Mehdi
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  I had reported this homicide من اين قتل را گزارش داده بودم

 • اصغر
  1394/06/01 Sunday, August 23, 2015

  the deliberate and unlawful killing of one person by another; murder.

 • اصغر
  1394/06/01 Sunday, August 23, 2015

  synonyms: murder, killing, slaughter, butchery, massacre, assassination, execution, extermination, patricide, matricide, infanticide, slaying

 • macy
  1394/09/05 Thursday, November 26, 2015

  I didnt get the structure of the first example! Is there anyone help me to understand it plz?!

 • عبدالغفور
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  homiciding is a huge offence and crime in many countries. قتل و آدم کشی جرم بزرگی در بیشتر کشورها است.

 • عبدالغفور
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  هومیساید=قتل و آدم کشی

 • محمدعلي
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  Dread and panic distributed in the city after brutality homicide!😱🔪

 • محمدعلي
  1394/12/02 Sunday, February 21, 2016

  Only a detective can find the main reason for the homicide!

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  the killing of one person by another

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "he was charged with homicide"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  the police department that deals with the crime of murder

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "a man from Homicide"

 • سمیهa
  1395/02/27 Monday, May 16, 2016

  ادمکشى ،ادمکش ،ادم کشى ،قتل

 • سمیهa
  1395/02/27 Monday, May 16, 2016

  n. murder, killing of a human being

 • محمدعلي
  1395/04/16 Wednesday, July 6, 2016

  News about the horrid homicide spread through the city quickly!

 • حسن
  1395/04/20 Sunday, July 10, 2016

  reported,a lot Terrible homicide did in my country after famine and hunger

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  the police department that deals with murders

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  manslaughter = ادمکشى ،قتل نفس , قتل غير عمد

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  /law/ the crime of killing someone illegally

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  homicide by misadventure = قتل غير عمدى

 • فرزان
  1396/07/18 Tuesday, October 10, 2017

  realy homicide is worst action.

 • فرزان
  1396/07/18 Tuesday, October 10, 2017

  realy homicide is worst action.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت