ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 36 100 1

معنی کلمه fragile

معنی fragile از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه fragile

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/04 Sunday, March 24, 2013

  today i feel fragile امروز حالم خوش نیست

 • سید عادل
  1392/04/27 Thursday, July 18, 2013

  easily damaged, broken, or harmed ==> I felt rather fragile (= weak) for a few days after the operation

 • علی
  1392/06/09 Saturday, August 31, 2013

  easily broken, flimsy; frail, weak, feeble

 • نادر
  1393/06/02 Sunday, August 24, 2014

  a fragile situation is one that is weak or uncertain, and likely to become worse under pressure==>> the country’s fragile economy

 • اصغر
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  the hearts are fregile, be careful of them.

 • اصغر
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  (of an object) easily broken or damaged.

 • اصغر
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  synonyms: breakable, easily broken, delicate, dainty, fine, flimsy, eggshell, frangible

 • محمدعلي
  1394/09/23 Monday, December 14, 2015

  There is a note on the package that is mentioned ; "fragile,handle with caution! "

 • عبدالغفور
  1394/10/12 Saturday, January 2, 2016

  fragile glass شیشه شکننده

 • محمدعلي
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  Thep peace agreement between Iran and West is very fragile!💔

 • محمدعلي
  1394/10/30 Wednesday, January 20, 2016

  It's made by the Iron and isn't easily fragile!

 • ابراهیم
  1394/11/16 Friday, February 5, 2016

  the countrys economy is still quite fragile...اقتصاد کشور هنوز هم اسیب پذیر است

 • javad
  1394/12/24 Monday, March 14, 2016

  the glassware or the glass bowl is fragile

 • محمدعلي
  1394/12/25 Tuesday, March 15, 2016

  Be observant!Women heart are so fragile!

 • سمیهa
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  شكننده‌، ترد، نازك‌، لطيف‌، زودشكن‌، ضعيف‌

 • javad
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  please do not touch, it is fragile

 • Abbas
  1395/01/22 Sunday, April 10, 2016

  glass is fragile.

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  of an object) easily broken or damaged

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  "fragile items such as glass and china"

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  easily destroyed or threatened

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  "you have a fragile grip on reality"

 • سمیهa
  1395/03/16 Sunday, June 5, 2016

  adj. easily broken, flimsy; frail, weak, feeble

 • سمیهa
  1395/03/16 Sunday, June 5, 2016

  آسيب پذير :fragile

 • مجید
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  = delicate ≠ strong

 • مجید
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  Be careful with that vase - it's very fragile.

 • مجید
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  a weak physical condition because of illness

 • مجید
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  if someone feels fragile they feel ill, especially because they have drunk too much alcohol

 • Abbas
  1395/05/27 Wednesday, August 17, 2016

  woman usually have fragile behaviour.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  The Earth's climate is fragile.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  The balance of nature is very fragile.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  Could you put these fragile things in a safe place?

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  Nests are fragile.

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  easily broken, flimsy;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  frail, weak, feeble

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  fragile porcelain: BREAKABLE, easily broken; delicate, dainty, fine, flimsy; eggshell;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  the fragile ceasefire: TENUOUS, shaky, insecure, unreliable, vulnerable, flimsy.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت