ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 36 100 1

معنی کلمه forbid

معنی forbid از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه forbid

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/08 Thursday, March 28, 2013

  I forbid you to associate with him

 • سید عادل
  1392/05/04 Friday, July 26, 2013

  to tell someone that they are not allowed to do something, or that something is not allowed [≠ permit]

 • سید عادل
  1392/05/04 Friday, July 26, 2013

  2. to make it impossible for someone to do something [= prevent]

 • علی
  1392/07/10 Wednesday, October 2, 2013

  ban; prohibit; deny; prevent

 • Saeed
  1392/09/24 Sunday, December 15, 2013

  Many time I'm see a message from google: You are from forbidden country!

 • اصغر
  1394/04/21 Sunday, July 12, 2015

  hunting of many kind of animal is forbiden.

 • اصغر
  1394/06/09 Monday, August 31, 2015

  refuse to allow (something).

 • اصغر
  1394/06/09 Monday, August 31, 2015

  synonyms: prohibit, ban, outlaw, make illegal, veto, proscribe, disallow, embargo, bar, debar, interdict, enjoin, restrain

 • Abbas
  1394/08/25 Monday, November 16, 2015

  speaking is forbidden in public places in Iran.سیگار کشیدن در اماکن عمومی در ایران ممنوع است

 • Saeed
  1394/08/26 Tuesday, November 17, 2015

  My dear friend Abas, I think smoking is correct not speaking.

 • عبدالغفور
  1394/10/20 Sunday, January 10, 2016

  forbid= ban =ممنوع کردن و قدغن کردن

 • محمدعلي
  1394/10/27 Sunday, January 17, 2016

  Doctor forbidden me to a diet without salt!

 • محمدعلي
  1394/12/05 Wednesday, February 24, 2016

  Driving without fastened seat belt is forbidden!

 • javad
  1394/12/20 Thursday, March 10, 2016

  smoking is forbidden in public places

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  to make impossible; prevent; preclude

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  disallow; make illegal

 • مجید
  1395/01/22 Sunday, April 10, 2016

  heaven forbid / God forbid = خدا نکند

 • مجید
  1395/01/22 Sunday, April 10, 2016

  Women are forbidden from going out without a veil.

 • مجید
  1395/01/22 Sunday, April 10, 2016

  God/Heaven forbid spoken used to emphasize that you hope that something will not happen 'Supposing I had an accident.' 'God forbid!' , formal: to make it impossible for someone to do something

 • مجید
  1395/01/22 Sunday, April 10, 2016

  v. 1. command against 2. keep from happening or arising; make impossible

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  refuse to allow (something

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "mixed marriages were forbidden"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  order (someone) not to do something. "I was forbidden from seeing him again

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  refuse entry to a place or area. "all vehicles are forbidden

 • محمدعلي
  1395/03/04 Tuesday, May 24, 2016

  Entrance to the murder area is forbidden by the curfew!

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  (.vt):قدغن‌ كردن‌، منع‌ كردن‌، بازداشتن‌، اجازه‌ ندادن‌(adj): (accursed=) ملعون‌، مطرود

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  v. ban; prohibit; deny; prevent

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  god forbid:خدا نکنه

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  Heaven forbid!: interj. God forbid!, Heavens no!, May it never be! (expression of protest or dismay)

 • javad
  1395/03/30 Sunday, June 19, 2016

  smoking is forbid in general locations

 • حسن
  1395/04/21 Monday, July 11, 2016

  god has many forbidden things and thinks to us that we must do not them

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  It's forbidden.

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  I forbid you to leave.

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  Hunting is forbidden now.

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  Smoking is forbidden here.

 • مریم
  1399/01/06 Wednesday, March 25, 2020

  ban.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت