ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه fertile

معنی fertile از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه fertile

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/02 Wednesday, January 22, 2014

  producing young, crops, etc.

 • علی
  1392/11/13 Sunday, February 2, 2014

  adj. ==> bearing offspring, fruitful; abundant, plentiful; inseminated; inseminating

 • سمیه
  1394/02/02 Wednesday, April 22, 2015

  the fertile soil of Khuzestan

 • امیر
  1394/02/20 Sunday, May 10, 2015

  (of soil or land) producing or capable of producing abundant vegetation or crops ==> fields along the fertile flood plains of the river

 • علی
  1394/06/01 Sunday, August 23, 2015

  capability of a land to produce the crops

 • اصغر
  1394/06/09 Monday, August 31, 2015

  there is two kinds of tree: fertile and infertile.

 • اصغر
  1394/06/09 Monday, August 31, 2015

  (of a person, animal, or plant) unable to reproduce.

 • اصغر
  1394/06/09 Monday, August 31, 2015

  synonyms: sterile, barren, childless, unable to procreate/reproduce, impotent, infecund

 • عبدالغفور
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  fertile land for harvest زمین حاصلخیز برای درو

 • محمدعلي
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  A fertile land is a basic elements for farming!

 • javad
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  infertile = don`t has a any child

 • javad
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  Iran has a limite fertile lands , therefore don`t expansion of unsuitable building

 • Abbas
  1395/04/29 Tuesday, July 19, 2016

  Iran's north have fertile land.شمال ایران زمین های حاصلخیزی دارد

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  fertile land or soil is able to produce good crops

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  cross fertile = اصلاح نژاد از راه لقاح متقابل.

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  fertile land = سرزمين بارور , سرزمين حاصلخيز

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  fertile meterial = مواد بارخيز

 • محمدعلي
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  Only a fertile salary would reach to the end of month!!!

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Tom sells fertilizer.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  He has a fertile imagination.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  It's cheaper than chemical fertilizers.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  What's the best fertilizer for tomatoes?

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  the soil is fertile: FECUND, fruitful, productive, high-yielding, rich, lush;

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  fertile couples: ABLE TO CONCEIVE, able to have children;

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  a fertile brain: IMAGINATIVE, inventive, innovative, creative, visionary, original, ingenious;

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  productive, prolific.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت