ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 22 100 1

معنی کلمه excessive

معنی excessive از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه excessive

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/28 Monday, August 19, 2013

  much more than is reasonable or necessary ==> Excessive exercise can sometimes cause health problems

 • علی
  1392/09/20 Wednesday, December 11, 2013

  adj. ==> immoderate, exceeding normal bounds, extreme

 • مروارید
  1393/01/13 Wednesday, April 2, 2014

  بیش از اندازه.

 • علی
  1394/04/03 Wednesday, June 24, 2015

  excessive: very high in volume and measure

 • اصغر
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  overdose.

 • اصغر
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  excessive study has never led to die!

 • نادر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  EXP: $15 for two beers seems a little excessive.

 • m********0@y******o.com
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  محمدرضاextraordinary

 • اصغر
  1394/06/06 Friday, August 28, 2015

  more than is necessary, normal, or desirable; immoderate.

 • اصغر
  1394/06/06 Friday, August 28, 2015

  synonyms: immoderate, intemperate, imprudent, overindulgent, unrestrained, uncontrolled, lavish, extravagant, superfluous; exorbitant, extortionate, unreasonable, outrageous, undue, uncalled for, extreme, inordinate, unwarranted, disproportionate, too much, de trop, over the top

 • عبدالغفور
  1394/11/06 Tuesday, January 26, 2016

  excessive=very much خیلی زیاد

 • Abbas
  1394/12/26 Wednesday, March 16, 2016

  excessive in every act is prohibit.

 • javad
  1395/03/11 Tuesday, May 31, 2016

  we use excessive and or inordinate of animal fat

 • محمدعلي
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  A talkative person has an excessive ability to speak about anything!

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  excessive verdict = رأي ظالمانه (حکم مبتني بر تعصب و تبعيض)

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  excessive eating = خوردن زياد،پرخورى

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  excessive love = دوستى زياد،فرط محبت

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  excessive taxation = ماليات بندى بيش از حد

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Excessive hair between.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Avoid excessive language.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  To the excessive consumption.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Customer by excessive promotion.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت