ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 31 100 1

معنی کلمه endure

معنی endure از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه endure

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/13 Tuesday, March 4, 2014

  continue to exist

 • محمدامین
  1393/01/11 Monday, March 31, 2014

  linger

 • محمدامین
  1393/01/16 Saturday, April 5, 2014

  abide

 • علی
  1393/03/29 Thursday, June 19, 2014

  v. ==> suffer without complaint, tolerate; continue on in spite of difficulty

 • علی
  1394/04/12 Friday, July 3, 2015

  being resistant against suffered issues

 • مسعود چراغی
  1394/04/21 Sunday, July 12, 2015

  to bear patiently - to tolerate - to put up with

 • ar
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  مرتبط = endurance limit

 • احسان
  1394/12/17 Monday, March 7, 2016

  to endure pain درد کشیدن to endure hardship سختی کشیدن I can no longer endure this situation بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم.

 • احسان
  1394/12/17 Monday, March 7, 2016

  laws that have endured for centuries قوانینی که قرن‌ها پابرجا مانده است. why does one literary work endure while others do not? چرا یک اثر ادبی پایدار می ماند و آثار دیگر نمی ماند؟ works that have endured the test of time آثاری که از بوته‌ی آزمایش زمان گذشته است. despite everything, Iranian culture will endure علی‌رغم همه چیز، فرهنگ ایرانی باقی خواهد ماند.

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to hold out against; undergo: to endure hardship

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to bear patiently or without resistance; tolerate

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  suffer without yielding

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  suffer (something painful or difficult) patiently. "it seemed impossible that anyone could endure such pain"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  remain in existence; last. "these cities have endured through time"

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Tom endured the pain.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Can she endure a long stripe?

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  I could hardly endure the pain.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  They endured many difficulties.

 • حسین
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  suffer (something painful or difficult) patiently.

 • حسین
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  "it seemed impossible that anyone could endure such pain"

 • حسین
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  synonyms: undergo, go through, live through, experience

 • حسین
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  remain in existence; last. "these cities have endured through time"

 • javad
  1395/12/27 Friday, March 17, 2017

  how can you endure the presistant headache

 • javad
  1395/12/27 Friday, March 17, 2017

  how can you endure your low intake money

 • javad
  1396/03/01 Monday, May 22, 2017

  How can you endure this one

 • javad
  1396/03/01 Monday, May 22, 2017

  How can you endure the hot weather

 • علی
  1397/12/17 Friday, March 8, 2019

  I can no longer endure this situation

  بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم.

 • محمدرضا
  1398/10/22 Sunday, January 12, 2020


  He learned to endure hunger and cold .

 • محمدرضا
  1398/10/22 Sunday, January 12, 2020

  How could she endure the ride ?

 • محمدرضا
  1398/10/22 Sunday, January 12, 2020

  The worms are more hardy than is commonly supposed, and endure variations of temperature from 62° to 78° F .

 • محمدرضا
  1398/10/22 Sunday, January 12, 2020

  He was , however , less likely than most men to endure the position of second in command , and in 1740 he became tutor at Lyons to the children of M .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت