ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه encourage

معنی encourage از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه encourage

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/30 Friday, April 19, 2013

  I encouraged them to learn foreign languages

 • علی
  1392/07/24 Wednesday, October 16, 2013

  support, inspire, give hope

 • نرگس
  1394/01/18 Tuesday, April 7, 2015

  The coach always takes time to compliment all the members of the team before a game in order to encourage them

 • اصغر
  1394/03/30 Saturday, June 20, 2015

  courage dose not need encourage!

 • Mehdi
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  For all his patience and encouragement بابت صبر و تشویقش

 • اصغر
  1394/05/16 Friday, August 7, 2015

  give support, confidence, or hope to (someone).

 • اصغر
  1394/05/16 Friday, August 7, 2015

  synonyms: hearten, cheer, buoy up, uplift, inspire, motivate, spur on, stir, stir up, fire up, stimulate, invigorate, vitalize, revitalize, embolden, fortify, rally, buck up, pep up, give a shot in the arm to

 • Abbas
  1394/09/10 Tuesday, December 1, 2015

  we must encourage other to attempt.ما باید دیگران را به تلاش ترغیب کنیم

 • عبدالغفور
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  he encouraged me to continuing my work. او مرا به ادامه کار تشویق کرد.

 • محمدعلي
  1394/11/12 Monday, February 1, 2016

  People assembled in the stadium to encourage the nations team!

 • محمدعلي
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  The fans are encouraging to promote teams spirit!

 • javad
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  basicly, encourage has a good effect on a person

 • محمدعلي
  1395/03/06 Thursday, May 26, 2016

  The teacher encourage students by a small award to be excel!

 • محمدعلي
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  Successful persons usually is encouraged by their parents during fight to their goals!

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  تشويق‌ كردن‌، دلگرم‌ كردن‌، تشجيح‌ كردن‌، تقويت‌ كردن‌،پيش‌ بردن‌، پروردن‌

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  v. support, inspire, give hope

 • حسن
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  her father encourage him with kick her ass

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  to give someone the courage or confidence to do something ≠ discourage

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  to persuade someone to do something

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  to make something more likely to exist, happen, or develop

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  encouragement = تشويق ،دلگرمى

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  Don't encourage Tom.

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  That's encouraging news.

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  Nobody encouraged Tom to study.

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  Tom encouraged Mary to write a novel.

 • مریم
  1399/01/22 Friday, April 10, 2020

  children usually need to be encourage to do homework.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت