ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 31 100 1

معنی کلمه distress

معنی distress از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه distress

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/16 Wednesday, February 5, 2014

  v. ==> upset, sadden, trouble, grieve; make a piece of furniture appear old, antique (by denting, scratching, painting, etc.)

 • علی
  1392/11/16 Wednesday, February 5, 2014

  n. ==> extreme danger; trouble, hardship

 • سمیه
  1394/02/02 Wednesday, April 22, 2015

  the sight of blood always distressed him

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  i couldn't hear any more of the distressing news.

 • علی
  1394/06/05 Thursday, August 27, 2015

  distress is a type of anxiety and apprehension following to a mishap

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  extreme anxiety, sorrow, or pain.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  cause (someone) anxiety, sorrow, or pain.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  synonyms: anguish, suffering, pain, agony, torment, heartache, heartbreak, misery, wretchedness, sorrow, grief, woe, sadness, unhappiness, desolation, despair

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  the pupils behaviour distressed teacher.

 • عبدالغفور
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  distress و stress در معنی با هم ارتباط دارند

 • عبدالغفور
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  dont distress me. منو ناراحت نکن

 • محمدعلي
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  He was distressed by losing his job last year!

 • javad
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  don`t have distress

 • javad
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  human needs a litle distress but no mroe

 • javad
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  be relax at exame time, no distress

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  a feeling of extreme unhappiness

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  animal distress calls = فريادهاى درماندگى حيوان

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  day distress signal = مشعل اعلام خطر در روز

 • مجید
  1395/06/05 Friday, August 26, 2016

  distress calls = فريادهاى درماندگى

 • بهتاش
  1395/07/03 Saturday, September 24, 2016

  annoy

 • بهتاش
  1395/07/03 Saturday, September 24, 2016

  iscomfort

 • بهتاش
  1395/07/03 Saturday, September 24, 2016

  *discomfort

 • محمدعلي
  1395/07/22 Thursday, October 13, 2016

  Try to relieve yourselves from a distress situations!

 • پیمان
  1395/11/10 Sunday, January 29, 2017

  He could feel her distress.

 • پیمان
  1395/11/10 Sunday, January 29, 2017

  Who was in dire distress?

 • پیمان
  1395/11/10 Sunday, January 29, 2017

  She was is great distress.

 • پیمان
  1395/11/10 Sunday, January 29, 2017

  To help people in distress.

 • محمد مهدی
  1398/03/29 Wednesday, June 19, 2019

  پريشاني‌، اندوه‌، محنت‌، تنگدستي‌، درد، مضطرب‌ كردن‌،محنت‌ زده‌كردن‌

 • محمد مهدی
  1398/03/29 Wednesday, June 19, 2019

  she concealed her distress: ANGUISH, suffering, pain, agony, torment, heartache, heartbreak; misery, wretchedness, sorrow, grief, woe, sadness, unhappiness, desolation, despair.

 • محمد مهدی
  1398/03/29 Wednesday, June 19, 2019

  a ship in distress: DANGER, peril, difficulty, trouble, jeopardy, risk.

 • محمد مهدی
  1398/03/29 Wednesday, June 19, 2019

  the poor in distress: HARDSHIP, adversity, poverty, deprivation, privation, destitution, indigence, impoverishment, penury, need, dire straits.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت