ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 22 100 1

معنی کلمه disrupt

معنی disrupt از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه disrupt

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مهرداد
  1392/05/15 Tuesday, August 6, 2013

  no one have the right to disrupt the teachers words , because its a public right.

 • سید عادل
  1392/05/26 Saturday, August 17, 2013

  to prevent something from continuing in its usual way by causing problems ==> A heavy fall of snow had disrupted the city's transport system.

 • علی
  1392/09/02 Saturday, November 23, 2013

  v. ==> upset; disturb, interrupt; divide

 • اصغر
  1394/03/30 Saturday, June 20, 2015

  corruption is a kind of disruptin!

 • اصغر
  1394/03/30 Saturday, June 20, 2015

  corruption always disrupts the order of the society.

 • اصغر
  1394/05/16 Friday, August 7, 2015

  interrupt (an event, activity, or process) by causing a disturbance or problem.

 • اصغر
  1394/05/16 Friday, August 7, 2015

  synonyms: throw into confusion, throw into disorder, throw into disarray, cause confusion/turmoil in, play havoc with, disturb, interfere with, upset, unsettle, obstruct, impede, hold up, delay, interrupt, suspend, throw a (monkey) wrench into the works of

 • عبدالغفور
  1394/11/01 Thursday, January 21, 2016

  کد بندی: دیس ربط یعنی ربطشو بهم زدن و مختل کردن و وقفه ایجاد کرذن

 • محمدعلي
  1394/12/16 Sunday, March 6, 2016

  Our teacher send him out because he was disrupting the classroom !

 • javad
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  he disrupted my lecture with his question

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  to prevent something from continuing in its usual way by causing problems : Traffic was disrupted by a hoax bomb.

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  Climate change could disrupt the agricultural economy.

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  v. 1. make a break in 2. throw into disorder 3. interfere in someone else's activity

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  disruption = قطع، شکستن .

 • javad
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  he disrupted my lecture in a international congress

 • محمدعلي
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  Gas line explosion disturbed usual traffic around us!

 • محمدعلي
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Only a slight rain is enough to disrupt everything in Tehran!

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Volcano ash disrupted air travel.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Protesters tried to disrupt the meeting.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  He was careful not to disrupt the meeting.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Interrupt.

 • سمیه
  1398/05/13 Sunday, August 4, 2019

  disturb, disarrange,disorder, untune, disorganize, mistune, hip

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت