ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 29 100 1

معنی کلمه dispute

معنی dispute از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه dispute

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/02 Wednesday, January 22, 2014

  argue (about); struggle (over)

 • علی
  1392/11/08 Tuesday, January 28, 2014

  v. ==> argue, debate; appeal, contest; oppose, fight against

 • علی
  1392/11/08 Tuesday, January 28, 2014

  n. ==> quarrel, disagreement, argument

 • سید عادل
  1392/11/15 Tuesday, February 4, 2014

  an argument or disagreement, especially an official one between, for example, workers and employers or two countries with a common border

 • سید عادل
  1392/11/15 Tuesday, February 4, 2014

  example: They have been unable to settle/resolve the dispute over working conditions.

 • سمیه
  1394/01/18 Tuesday, April 7, 2015

  we will dispute every inch of our ground

 • امیر
  1394/02/18 Friday, May 8, 2015

  noun ==> a disagreement, argument, or debate ==> a territorial dispute between the two countries

 • امیر
  1394/02/18 Friday, May 8, 2015

  verb ==> argue about (something); discuss heatedly ==> I disputed the charge on the bill

 • امیر
  1394/02/18 Friday, May 8, 2015

  verb ==> compete for; strive to win ==> the two drivers crashed while disputing the lead

 • مسعود چراغی
  1394/03/02 Saturday, May 23, 2015

  an angry disagreement or argument

 • اصغر
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  disputing is first step to know.

 • اصغر
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  argue about (something); discuss heatedly.

 • اصغر
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  synonyms: debate, discuss, exchange views, quarrel, argue, disagree, clash, fall out, wrangle, bicker, squabble, have words, have a tiff, have a spat

 • محمدعلي
  1395/03/23 Sunday, June 12, 2016

  People have to dispute for their daily deal in our society!

 • javad
  1395/04/21 Monday, July 11, 2016

  our football team disputed in final match and we were winner

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  a serious argument or disagreement

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  in dispute = مورد بحث ، مشکوک

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  jurisdictional dispute = مرکز حل اختلافات کارگرى

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  the root of dispute = مايه نزاع

 • javad
  1395/06/12 Friday, September 2, 2016

  Dispute for soaring

 • محمدعلي
  1395/06/13 Saturday, September 3, 2016

  Never dispute on the topic of morality!

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  I’ll not dispute that.

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  Knowledge is not mere dispute.

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  their dispute the previous day.

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  Then you will dispute the more.

 • محمد مهدی
  1398/04/09 Sunday, June 30, 2019

  مشاجره‌، نزاع‌، جدال‌ كردن‌،مباحثه‌كردن‌، انكاركردن‌

 • محمد مهدی
  1398/04/09 Sunday, June 30, 2019

  argue, debate;

 • محمد مهدی
  1398/04/09 Sunday, June 30, 2019

  appeal, contest;

 • محمد مهدی
  1398/04/09 Sunday, June 30, 2019

  oppose, fight against

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت