ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه disclose

معنی disclose از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه disclose

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/28 Monday, August 19, 2013

  to make something known publicly, or to show something that was hidden [= reveal]

 • سید عادل
  1392/05/28 Monday, August 19, 2013

  example: The police have disclosed that two officers are under internal investigation

 • علی
  1392/09/19 Tuesday, December 10, 2013

  v. ==> reveal, expose to view

 • علی
  1394/04/02 Tuesday, June 23, 2015

  disclose: declare, show, discover, find, reveal

 • اصغر
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  reveal

 • اصغر
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  explicite

 • اصغر
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  close your eyes ond disclose your heart.

 • اصغر
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  make (secret or new information) known.

 • اصغر
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  synonyms: reveal, make known, divulge, tell, impart, communicate, pass on, vouchsafe, release, make public, broadcast, publish, report, unveil, leak, betray, let slip, let drop, give away, let on, blab, spill the beans, let the cat out of the bag, discover, unbosom

 • عبدالغفور
  1394/11/06 Tuesday, January 26, 2016

  dont disclose my secret. راز منو آشکار نکن

 • محمدعلي
  1395/03/06 Thursday, May 26, 2016

  The confidential news was disclosed by a sinister spy!

 • javad
  1395/03/10 Monday, May 30, 2016

  please disclose your data

 • هرمز
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  Some secrets should not disclosed

 • محمدعلي
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  Some salary receipt was disclosed for the community recently are really wondering!

 • محمدعلي
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  Correction: wonderful!

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  to show something by removing the thing that covers it = reveal

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  v. 1. make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret 2. disclose to view as by removing a cover

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  to show something that was previously hidden

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  .He refused to disclose the identity of the politician

 • پیمان
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  Disclose anything about Tom.

 • پیمان
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  I will now disclose everything.

 • پیمان
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  Therefore, We have undertaken to disclose information.

 • پیمان
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  How much They'll disclose about what happened between them.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت