ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه detour

معنی detour از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه detour

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  the road was closed and we had to take a detour

 • سید عادل
  1392/04/31 Monday, July 22, 2013

  a different or less direct route to a place that is used to avoid a problem or to visit somewhere or do something on the way

 • سید عادل
  1392/04/31 Monday, July 22, 2013

  example: You"d be wise to make (US also take) a detour to avoid the roadworks

 • علی
  1392/06/21 Thursday, September 12, 2013

  roundabout way, bypass, indirect way

 • نادر
  1393/06/29 Saturday, September 20, 2014

  اگه دقت کنین این اصطلاح رو زیاد تو جاده ها میبینین

 • اصغر
  1394/04/07 Sunday, June 28, 2015

  take deture to be sure!

 • اصغر
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  a long or roundabout route taken to avoid something or to visit somewhere along the way.

 • محمدعلي
  1394/10/06 Sunday, December 27, 2015

  Let me take a detours around here!

 • Abbas
  1394/10/07 Monday, December 28, 2015

  detour in living is very much.

 • محمدعلي
  1394/10/12 Saturday, January 2, 2016

  Falling heavy snow at the last night causes we took a detoure our way to the north!

 • عبدالغفور
  1394/10/16 Wednesday, January 6, 2016

  جاده فرعی detour way

 • محمدعلي
  1394/10/17 Thursday, January 7, 2016

  Albeit we begin our journey with some delay but we reached sooner than other friends because we took a detour from the mid way!🤓

 • محمدعلي
  1394/11/14 Wednesday, February 3, 2016

  Tourists usually take detour around the city to see historical places!

 • مجید
  1395/01/16 Monday, April 4, 2016

  detour behavior = رفتار غير مستقيم

 • مجید
  1395/01/16 Monday, April 4, 2016

  n. a roundabout road (especially one that is used temporarily while a main route is blocked)

 • مجید
  1395/01/16 Monday, April 4, 2016

  v. travel via a detour

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  a long or roundabout route that is taken to avoid something or to visit somewhere along the way

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  "he had made a detour to a cafe"

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  take a long or roundabout route

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  "he detoured around the walls"

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  انحراف‌، خط سير را منحرف‌ كردن‌

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  v. bypass, take a roundabout course, go by an indirect way

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  n. roundabout way, bypass, indirect way

 • سمیه
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  side road, sidetrack, byroad, bypath, shunpike

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  DIVERSION, roundabout route

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  indirect route, scenic route

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  bypass, ring road

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  digression, deviation

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت