ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 22 100 1

معنی کلمه despite

معنی despite از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه despite

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/24 Thursday, August 15, 2013

  used to say that something happens or is true even though something else might have prevented it [= in spite of]

 • سید عادل
  1392/05/24 Thursday, August 15, 2013

  example: Despite all our efforts to save the school, the authorities decided to close it

 • علی
  1392/09/02 Saturday, November 23, 2013

  prep. ==> in spite of, notwithstanding

 • اصغر
  1394/03/29 Friday, June 19, 2015

  swiming despite of the stream is difficult!

 • اصغر
  1394/03/29 Friday, June 19, 2015

  dictatores are who no body can say a word despite of them.

 • عبدالغفور
  1394/11/01 Thursday, January 21, 2016

  despite of my difficult day i am hopeful. علیرغم روزهای سختم من امیدوارم

 • محمدعلي
  1394/12/14 Friday, March 4, 2016

  Despite considering all matters,sometimes we are becoming surprised by occurances!

 • javad
  1395/02/23 Thursday, May 12, 2016

  I passed my final examination despite I was sick

 • محمدعلي
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  Despite his deadly illness,he never frustrated!

 • مجید
  1395/03/28 Friday, June 17, 2016

  despite the fact (that) : She went to Spain despite the fact that her doctor had told her to rest.

 • مجید
  1395/03/28 Friday, June 17, 2016

  despite yourself: if you do something despite yourself, you do it although you did not intend to

 • مجید
  1395/03/28 Friday, June 17, 2016

  n. 1. lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike 2. contemptuous disregard

 • مجید
  1395/03/28 Friday, June 17, 2016

  without being affected or prevented by something

 • javad
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  I passed final exame despite I sicked

 • محمدعلي
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  Despite diligence,our promotion is related to our unlawful relationship!

 • javad
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  I passed the river despite it was big

 • محمدعلي
  1395/06/22 Monday, September 12, 2016

  Despite his hardwork ,he couldn't reach to his goals!

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Despite all his wealth, He is stingy.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Despite every thing, Tom started to relax.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Despite our efforts, we failed after all.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Despite what's happened, I still like Tom.

 • سمیه
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  notwithstanding, but

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت