ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه delinquent

معنی delinquent از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه delinquent

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/07 Wednesday, March 27, 2013

  a delinquent debtor

 • سید عادل
  1392/05/03 Thursday, July 25, 2013

  someone, especially a young person, who breaks the law or behaves in ways their society does not approve of

 • d*************d@g******l.com
  1392/07/27 Saturday, October 19, 2013

  delinquency:بزهکاری

 • علی
  1392/10/09 Monday, December 30, 2013

  n. ==> one who is delinquent; one who is guilty of an offense; juvenile delinquent

 • علی
  1392/10/09 Monday, December 30, 2013

  adj. ==> guilty of an offense

 • سمیه
  1394/01/18 Tuesday, April 7, 2015

  juvenile delinquent : نوجوان‌ بزهكار

 • اصغر
  1394/04/06 Saturday, June 27, 2015

  we have many kinds of deliquens.

 • اصغر
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  (typically of a young person or that person's behavior) showing or characterized by a tendency to commit crime, particularly minor crime.

 • اصغر
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  synonyms: lawless, lawbreaking, criminal, errant, badly behaved, troublesome, difficult, unruly, disobedient, uncontrollable

 • Abbas
  1394/08/12 Tuesday, November 3, 2015

  Act that is bad, named delinquent.عملی که بد هست، بزهکاری نامیده می شود

 • محمدعلي
  1394/10/15 Tuesday, January 5, 2016

  There are special judge's system for the children's delinquency!

 • عبدالغفور
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  delinquent person شخص بزهکار

 • محمدعلي
  1394/10/21 Monday, January 11, 2016

  The jury convicted former delinquent to pass a six month in jail!💂🏻

 • محمدعلي
  1394/11/24 Saturday, February 13, 2016

  The administrative should ban all ways for economic delinquents!

 • javad
  1395/01/25 Wednesday, April 13, 2016

  addiction person is not delinquent but he or she is sick

 • محمدعلي
  1395/02/12 Sunday, May 1, 2016

  The culprit was a former delinquent by a black history!

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  typically of a young person) tending to commit crime, particularly minor crime. "delinquent teenagers

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  failing in one's duty

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a delinquent person

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "juvenile delinquents"

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  متخلف‌، مرتكب‌ جنايت‌ يا جنحه‌، غفلت‌ كار

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  n. one who is delinquent; one who is guilty of an offense; juvenile delinquent

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  adj. guilty of an offense

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  ناشز،مقصر،متخلف ،مرتکب جنايت يا جنحه ،غفلت کار

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  behaving in a way that is illegal or that society does not approve of

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  =criminal

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  delinquent girls/boys/children/teenagers; a delinquent debt, account etc has not been paid on time

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  delinquency area = ناحيه بزه خيز

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت