ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 19 100 1

معنی کلمه daze

معنی daze از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه daze

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/07/02 Tuesday, September 24, 2013

  unable to think clearly ==> She was wandering around in a daze this morning.

 • علی
  1392/10/07 Saturday, December 28, 2013

  v. ==> dumbfound, confuse, bewilder; stun, shock

 • علی
  1392/10/07 Saturday, December 28, 2013

  n. ==> stupor, trance, bewilderment, confusion

 • d*******y@g******l.com
  1394/01/21 Friday, April 10, 2015

  1- to stun or bewilder especially with a heavy blow 2- dazel or blind with strong light

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  explosion of bomb dazed me.

 • اصغر
  1394/06/15 Sunday, September 6, 2015

  make (someone) unable to think or react properly; stupefy; bewilder.

 • اصغر
  1394/06/15 Sunday, September 6, 2015

  synonyms: stun, stupefy, knock unconscious, knock out, knock the stuffing out of; astound, amaze, astonish, startle, dumbfound, stupefy, overwhelm, stagger, shock, confound, bewilder, bedazzle, take aback, shake up, flabbergast, bowl over, blow away

 • علی
  1394/06/23 Monday, September 14, 2015

  being confuse or dizziness to make a proper decision for facing to an issue

 • محمدعلي
  1395/02/25 Saturday, May 14, 2016

  He dazed at this wretched situation!

 • محمدعلي
  1395/04/12 Saturday, July 2, 2016

  The horizon regarding to our economy is dazed and really hazy!

 • مجید
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  feeling confused and not able to think clearly

 • مجید
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  She wandered round in a daze, not quite sure what to do.

 • مجید
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  daze = گيج کردن ،خيرگى ،(دراثرضربت يا سرما ويا نور زياد وغيره)

 • مجید
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  daze = flabbergast = مبهوت کردن ، گیج کردن .

 • محمدعلي
  1395/08/21 Friday, November 11, 2016

  The enemy dazed by the sudden attack!

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  Tom looks dazed.

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  Tom felt a little dazed.

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  I felt daze d when I got up.

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  He was dazed by a blow to the head.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت