ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه consider

معنی consider از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه consider

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/30 Friday, April 19, 2013

  exam: her health is very good if you consider her age

 • Saeed
  1392/04/02 Sunday, June 23, 2013

  Consider permit in zarand.

 • علی
  1392/07/25 Thursday, October 17, 2013

  think over, think about carefully; believe; regard; take into account

 • حسین
  1393/01/08 Friday, March 28, 2014

  please consider that in the second sentence wholesale means omde foroshi not khorde foroshi

 • s******7@g******l.com
  1393/02/09 Tuesday, April 29, 2014

  لطفا معنی جمله (مثال) دوم را اصلاح کنید...

 • اصغر
  1394/03/31 Sunday, June 21, 2015

  consider GOD in your overall life!

 • Mehdi
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  Go home and sleep on it and answer me when you can consider every thing in a cold light of the day برو خونه و روش فکر کن و جواب منو وقتی بده که بتونی عاقلانه تصمیم بگیری

 • اصغر
  1394/05/14 Wednesday, August 5, 2015

  معنای جمله ی دوم ایرادی ندارد. اما چون اصطلاحی ترجمه شده(و نه تحت الفظی) کمی نامانوس است.

 • اصغر
  1394/05/18 Sunday, August 9, 2015

  think carefully about (something), typically before making a decision.

 • اصغر
  1394/05/18 Sunday, August 9, 2015

  synonyms: think about, contemplate, reflect on, examine, review, mull over, ponder, deliberate on, chew over, meditate on, ruminate on, assess, evaluate, appraise, size up

 • Abbas
  1394/09/14 Saturday, December 5, 2015

  please, consider other health.لطفا حال دیگران را در نظر بگیرید

 • عبدالغفور
  1394/10/23 Wednesday, January 13, 2016

  considering all factors before starting a new job نظر گرفتن همه عوامل قبل از شروع یک کار جدید

 • محمدعلي
  1394/11/13 Tuesday, February 2, 2016

  Consider your behavior in face of your parents!

 • محمدعلي
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  Unfurtunately we have to Consider situation before appearing our believes and opinions freely!

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  pray consider my case = خواهش دارم بکار من رسيدگى کنيد، تمنى اينکه

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  to consider as agood a = بفال نيک گرفتن ،شگون دانستن

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  consider doing sth : I seriously considered resigning (=almost actually resigned) .

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  be considering your position/ formal /(=be deciding whether or not to leave your job)

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  رسيدگي‌ كردن‌ (به‌)، ملاحظه‌ كردن‌، تفكر كردن‌

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  v. think over, think about carefully; believe; regard; take into account

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  pray consider my case:خواهش دارم بکار من رسيدگى کنيد،تمنى اينکه

 • سمیهa
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  to consider as agood a:بفال نيک گرفتن ،شگون دانستن

 • محمدعلي
  1395/07/07 Wednesday, September 28, 2016

  Consider all status before make a decision !

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Consider the facts.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Consider my request.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Consider the options.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  I consider it my duty.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت