ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه comprehend

معنی comprehend از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه comprehend

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/07/15 Monday, October 7, 2013

  to understand something completely ==> I fail to comprehend their attitude

 • علی
  1392/10/12 Thursday, January 2, 2014

  v. ==> understand; contain

 • d*******y@g******l.com
  1394/01/24 Monday, April 13, 2015

  get the meaning of something = do you comprhend the meaning of the war

 • d*******y@g******l.com
  1394/01/24 Monday, April 13, 2015

  syn .include == the plan comprehend several projects

 • اصغر
  1394/05/01 Thursday, July 23, 2015

  comprehension is one of hard parts of english tests.

 • اصغر
  1394/05/01 Thursday, July 23, 2015

  grasp mentally; understand.

 • اصغر
  1394/05/01 Thursday, July 23, 2015

  synonyms: comprise, include, encompass, embrace, involve, contain.

 • اصغر
  1394/05/01 Thursday, July 23, 2015

  فهمیدن understand, figure out, realize, see, grasp, comprehend دریافتن apprehend, understand, discover, find out, deduce, comprehend فرا گرفتن learn, engulf, absorb, ingurgitate, comprehend, envelop درک کردن understand, realize, perceive, apperceive, appreciate, comprehend

 • علی
  1394/06/29 Sunday, September 20, 2015

  comprehending some abstract concepts in philosophy is very hard such as "intuition"

 • اصغر
  1394/08/05 Tuesday, October 27, 2015

  کدبندی کلمه: کامپری هند یعنی درک هند!؟

 • عبدالغفور
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  sometimes I dont comprehend easy words. بعضی اوقات کلمات ساده رو هم نمی فهمم

 • Abbas
  1395/02/06 Monday, April 25, 2016

  comprehend is synonym with understand.

 • محمدعلي
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  I am unable to comprehend your opinion about the topic!

 • javad
  1395/04/22 Tuesday, July 12, 2016

  you are comprehend or understand

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  to understand something that is complicated or difficult

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  = understand, grasp

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  comprehension = دریافت، قوه ادراک .

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  Hint: In spoken English and ordinary written English, it is more usual to use understand.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  I doubt Tom can comprehend what we are talking about.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  It's beyond my comprehension.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  He could not comprehend the value of her advise.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  This theory is too difficult for me to comprehend.

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  understand; contain

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  Katie couldn't comprehend his message: UNDERSTAND, grasp, take in, see, apprehend, follow, make sense of, fathom, get to the bottom of;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  unravel, decipher, interpret;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  divine order comprehending all men: COMPRISE, include, encompass, embrace, involve, contain





به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت