ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه commuter

معنی commuter از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه commuter

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/02 Wednesday, January 22, 2014

  n. ==> one who commutes, one who travels back and forth between home and work

 • سید عادل
  1392/11/03 Thursday, January 23, 2014

  someone who regularly travels between work and home ==> The train was packed with commuters

 • امیر
  1394/02/16 Wednesday, May 6, 2015

  a person who travels some distance to work on a regular basis.

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  به نظرم معنی جمله ی دوم این طور باشد: آیا بلیط تان توسط شاگرد شوفر تایید شد؟

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  all workers are commuters.

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  a person who travels some distance to work on a regular basis.

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  synonyms: daily traveler, traveler, passenger, straphanger

 • Abbas
  1395/03/08 Saturday, May 28, 2016

  I am commuter

 • javad
  1395/04/12 Saturday, July 2, 2016

  i am commuter between my home and hospital

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  someone who travels a long distance to work every day

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  commuter train n. ; a passenger train that is ridden primarily by passengers who travel regularly from one place to another

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  n; someone who travels regularly from home in a suburb to work in a city

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  commute = تبديل کردن ،مسافرت کردن با بليط تخفيف دار،هر روزاز حومه بشهر وبالعکس سفرکردن

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  North commuter train heading toward Paris.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  The morning commuter traffic is begging to clog the road.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  An expensive commuter area for the capital now that the new rail.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Finally, reopen the airport and commuter service throughout the city.

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  DAILY) TRAVELLER,

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  (informal): straphanger

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  one who commutes

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  one who travels back and forth between home and work

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت