ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه commend

معنی commend از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه commend

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/07/16 Tuesday, October 8, 2013

  to formally praise someone or something ==> The judge commended her for/on her bravery

 • علی
  1392/10/12 Thursday, January 2, 2014

  v. ==> praise; recommend; give to for safekeeping

 • امیر
  1394/01/20 Thursday, April 9, 2015

  he was commended by the judge for his courageous actions

 • d*******y@g******l.com
  1394/01/26 Wednesday, April 15, 2015

  prise , glorify , intrust

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  praise

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  entrust

 • اصغر
  1394/05/04 Sunday, July 26, 2015

  everybody need to be commended.

 • اصغر
  1394/05/04 Sunday, July 26, 2015

  praise formally or officially.

 • اصغر
  1394/05/04 Sunday, July 26, 2015

  synonyms: entrust, trust, deliver, commit, hand over, give, turn over, consign, assign.

 • علی
  1394/06/31 Tuesday, September 22, 2015

  commend: abdicate any charges to another person. praising anyone for doing special task

 • اصغر
  1394/08/05 Tuesday, October 27, 2015

  کد بندی کلمه: "تعریف" کنندگان، دنیا به "کامند".

 • بهتاش
  1394/08/07 Thursday, October 29, 2015

  compliment, leave to

 • عبدالغفور
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  she commend her personal work to others. او وظایف شخصیش را به دیگران واگذاز می کند

 • عبدالغفور
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  من از تو تعریف کردم. I commended about you.

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  self-commend = تسلط بر نفس

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  to praise or approve of someone or something publicly

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  to tell someone that something is good or deserves attention = recommend

 • مجید
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  commend itself (to sb); /formal/ if something commends itself to you, you approve of it

 • بهتاش
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  extol

 • پیمان
  1395/09/25 Thursday, December 15, 2016

  All men commend patience, Although few are willing to practice it

 • پیمان
  1395/09/25 Thursday, December 15, 2016

  If you like my novels, I commend your good taste

 • پیمان
  1395/09/25 Thursday, December 15, 2016

  Be slow to correct and quick to commend

 • پیمان
  1395/09/25 Thursday, December 15, 2016

  I commend him for being a gentleman

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  praise;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  recommend;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  give to for safekeeping

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  we should commend him: PRAISE, compliment, congratulate, applaud, salute, honour; sing the praises of, pay tribute to, take one's hat off to, pat on the back;

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت