ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 36 100 1

معنی کلمه collide

معنی collide از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه collide

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  twq trucks collided

 • نرگس
  1392/01/05 Monday, March 25, 2013

  two trucks collided

 • سید عادل
  1392/04/30 Sunday, July 21, 2013

  1. to hit something violently (especially of moving objects)==> A car and a van collided on the motorway

 • سید عادل
  1392/04/30 Sunday, July 21, 2013

  2. to disagree strongly with a person or group, especially on a particular subject ==> The President has again collided with Congress over his budget plans

 • علی
  1392/06/16 Saturday, September 7, 2013

  crash, bang into each other, meet head on

 • نادر
  1393/06/11 Tuesday, September 2, 2014

  In everyday English, people usually say run into rather than collide with:Her car ran into the back of a truck

 • اصغر
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  in iran, colliding is one of main cause of mortality.

 • اصغر
  1394/06/15 Sunday, September 6, 2015

  hit with force when moving.

 • اصغر
  1394/06/15 Sunday, September 6, 2015

  synonyms: crash into, hit, strike, impact, run into, bump into, meet head-on, cannon into, plow into, barrel into

 • اصغر
  1394/06/15 Sunday, September 6, 2015

  کدبندی کلمه: ما سالی بیش از بیست هزار نفر کشته در کلایدهای ی جاده ای می دهیم.

 • Abbas
  1394/09/26 Thursday, December 17, 2015

  collide is synonym with accident.

 • محمدعلي
  1394/10/02 Wednesday, December 23, 2015

  A gigantic cow that was crossing the road collided to my car unfortunately!

 • عبدالغفور
  1394/10/13 Sunday, January 3, 2016

  collide معنی های تضاد و تصادف رو تو موقعیت های مختلف داره.تضاد و تصادف شباهت ها و تفاوت هایی تو معنی دارند.

 • محمدعلي
  1394/10/14 Monday, January 4, 2016

  Astronomers in NASA predicting two tiny stars will collide together in space!(just as example,don't believe it)

 • محمدعلي
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  The boss and employees's goals are in collide with together!

 • محمدعلي
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  My head collided with one of classmate when turned back suddenly!

 • سمیهa
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  تصادم‌ كردن‌، بهم‌ خوردن‌

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  hit by accident when moving

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  "she collided with someone"

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  come into conflict or opposition

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  "in his work, politics and metaphysics collide"

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  v. crash, bang into each other, meet head on

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  an accident in which two or more people or vehicles hit each other while moving in different directions

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  if two very different ideas, ways of thinking etc collide, they come together and produce an interesting result Istanbul, where east and west collide

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  v. 1. crash together with violent impact 2. be incompatible; be or come into conflict 3. cause to collide

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  to be moving in a direction in which you will hit something

 • حسن
  1395/04/15 Tuesday, July 5, 2016

  I see cars collide and crush

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  His car collided with a train.

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  Our bus collided with a truck.

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  The two cars collided at the intersection.

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  When I was 17, I injured myself playing football. I collided with someone and as a result of this I broke some of my teeth.

 • سمیه
  1398/05/03 Thursday, July 25, 2019

  Accident, hit

 • محمد مهدی
  1398/05/27 Sunday, August 18, 2019

  crash, bang into each other, meet head on

 • محمد مهدی
  1398/05/27 Sunday, August 18, 2019

  the trains collided with each other: CRASH, impact; hit, strike

 • محمد مهدی
  1398/05/27 Sunday, August 18, 2019

  run into, bump into, meet head-on, cannon into, plough into;

 • محمد مهدی
  1398/05/27 Sunday, August 18, 2019

  politics and metaphysics collide: CONFLICT, clash; differ, diverge, disagree, be at odds, be incompatible.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت