ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه beneficiary

معنی beneficiary از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه beneficiary

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/07 Wednesday, March 27, 2013

  n: successor

 • سید عادل
  1392/05/04 Friday, July 26, 2013

  1. someone who gets advantages from an action or change ==> The rich were the main beneficiaries of the tax cuts.

 • سید عادل
  1392/05/04 Friday, July 26, 2013

  2. someone who receives money or property from someone else who has died......... وارث

 • علی
  1392/07/07 Sunday, September 29, 2013

  one who benefits from something

 • ضیا
  1394/01/17 Monday, April 6, 2015

  a person who derives advantage from something

 • اصغر
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  every political socites have some beneficiary groups.

 • اصغر
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  a person who derives advantage from something, especially a trust, will, or life insurance policy.

 • اصغر
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  synonyms: heir, heiress, inheritor, legatee, recipient, receiver, payee, donee, assignee, devisee, grantee

 • Abbas
  1394/08/26 Tuesday, November 17, 2015

  people are beneficiary in Iran.مردم در ایران ذینفع هستند

 • عبدالغفور
  1394/10/20 Sunday, January 10, 2016

  I'm not beneficiary from your conflict. من از دعوای شما نفعی نمی برم.

 • محمدعلي
  1394/10/24 Thursday, January 14, 2016

  With a binding compromise between two side ,all will be beneficiary!🙌

 • m********0@y******o.com
  1394/11/02 Friday, January 22, 2016

  محمدرضا stakeholder

 • محمدعلي
  1394/11/03 Saturday, January 23, 2016

  All people will be beneficiary if our economy promote again!💶

 • محمدعلي
  1394/12/02 Sunday, February 21, 2016

  All people are beneficiary of peaceful development!

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a person who derives advantage from something, especially a trust, will, or life insurance policy

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "she was the major beneficiary of her parents' will"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  A beneficiary is simply the recipient of money or other benefits

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  One that receives a benefit: I am the beneficiary of your generosity

 • سمیهa
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  وظيفه‌ خوار، بهره‌ بردار، ذيحق‌، ذينفع‌، استفاده‌

 • سمیهa
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  n. one who benefits from something

 • سمیهa
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  موقوف عليه ،وظيفه خوار،بهره بردار،ذيحق ،ذينفع ،استفاده

 • سمیهa
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  beneficiary of a draft

 • محمدعلي
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  Whom consider her own beneficiary would be prosperous eventually !

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  beneficiary of ; He was the chief beneficiary of his father's will.

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  beneficial = سودمند،مفيد،نافع ،پرمنفعت ،بااستفاده

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  benefical owner of an estate = مالک بهره برداريک دارايى

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  someone who receives something good

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت