ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه bait

معنی bait از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه bait

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/06/31 Sunday, September 22, 2013

  a small amount of food on a hook (= curved piece of wire) or in a special device used to attract and catch a fish or animal

 • سید عادل
  1392/06/31 Sunday, September 22, 2013

  example: We put down some poisoned bait to kill the rats

 • علی
  1392/10/03 Tuesday, December 24, 2013

  n. ==> decoy, lure; enticement, seduction

 • علی
  1392/10/03 Tuesday, December 24, 2013

  v. ==> place bait on a hook or trap; tempt, lure, entice; badger, tease, harass

 • اصغر
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  people alway use cheese as bait when they want hunt mouse.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  کدبندی برای به خاطر سپردن معنای کلمه: "طعمه" ی جلب رضایت شاه، یک "بیت "شعر بود!

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  food used to entice fish or other animals as prey.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  synonyms: lure, decoy, fly, troll, jig, plug

 • علی
  1394/06/19 Thursday, September 10, 2015

  bait is a special piece of food for trapping animals

 • نادر
  1394/07/08 Wednesday, September 30, 2015

  food used to attract fish, animals, or birds so that you can catch them

 • عبدالغفور
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  کد بندی:شباهت واژه های bit و( byte, (bait ( اذیتم می کنه) یک معنی دیگش هم طعمه هست.

 • محمدعلي
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  Women and juvenile are as a bait in this unequal society!

 • محمدعلي
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  The boss baited his employees!

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  bait casting = پرتاب نخ ماهيگيرى با طعمه

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  bait fish = ماهى کوچک بعنوان طعمه

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  bait the hole = گول زدن مدافع حريف

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  something attractive that is offered to someone to make them do something or buy something, especially when this is done in a dishonest way that tricks people

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  I baited the hook.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  I put bait on the hook.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  Don't take the bait.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  He put live bait on the hook.

 • محمد مهدی
  1398/05/26 Saturday, August 17, 2019

  the fish let go of the bait: LURE, decoy, fly, troll, jig, plug.

 • محمد مهدی
  1398/05/26 Saturday, August 17, 2019

  was she the bait to lure him into a trap?: ENTICEMENT, lure, decoy, snare, trap,

 • محمد مهدی
  1398/05/26 Saturday, August 17, 2019

  siren, carrot, attraction, draw, magnet, incentive, temptation, inducement;

 • محمد مهدی
  1398/05/26 Saturday, August 17, 2019

  he was baited at school: TAUNT, tease, goad, pick on, torment

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت