ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه attract

معنی attract از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه attract

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/02 Wednesday, January 22, 2014

  v. ==> pull toward, draw inward

 • علی
  1394/03/10 Sunday, May 31, 2015

  fascinate, absorb= a wonderful things or events which catch my attention

 • اصغر
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  he atracted all attentions.

 • اصغر
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  cause to come to a place or participate in a venture by offering something of interest, favorable conditions, or opportunities.

 • اصغر
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  جلب کردن entice, attract, solicit, atone, catch, engross جذب کردن attract, absorb, imbibe, sop, imbrue, intussuscept

 • نادر
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  to make someone interested in something, or make them want to take part in something

 • محمدعلي
  1395/03/17 Monday, June 6, 2016

  The flashlight attracts attention in the dark lot!

 • javad
  1395/04/11 Friday, July 1, 2016

  he attracted her

 • javad
  1395/04/11 Friday, July 1, 2016

  if you have good think, you may attracte more people

 • مجید
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  to feel that you like someone and want to have a sexual relationship with them

 • مجید
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  to make someone like or admire something or feel romantically interested in someone

 • مجید
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  to make someone or something move towards another thing

 • مجید
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  to call (or attract)one's a = توجه کسيراجلب کردن

 • حسین
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  this game is so attractive

 • محمدعلي
  1395/06/26 Friday, September 16, 2016

  The creative advertising commercial really attract attentions!

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Flowers attract bees.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Tom attracted our attention.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  I've always been attracted to older women.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Are you attracted to me?

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  positive ions are attracted to the negatively charged terminal: DRAW, pull, magnetize.

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  he was attracted by her smile: ENTICE, allure, lure, tempt, charm, win over

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  woo, engage, enchant, entrance,

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  captivate, beguile, bewitch, seduce;

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت