ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه architect

معنی architect از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه architect

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/31 Saturday, April 20, 2013

  Bismark was the architect of modern Germany

 • سید عادل
  1392/05/12 Saturday, August 3, 2013

  1. someone whose job is to design buildings

 • سید عادل
  1392/05/12 Saturday, August 3, 2013

  2. the person who originally thought of an important and successful idea ==> He was one of the architects of the governments economic reforms

 • علی
  1392/08/02 Thursday, October 24, 2013

  one who designs buildings and other structures

 • علی
  1394/04/02 Tuesday, June 23, 2015

  architect is used in two case: first, who are designing a building and supervising on the process of making, second, in political issues who created an idea or school of taught at the first

 • اصغر
  1394/04/09 Tuesday, June 30, 2015

  an architect has good salary.

 • اصغر
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  a person who designs buildings and in many cases also supervises their construction.

 • اصغر
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  synonyms: designer, planner, draftsman

 • عبدالغفور
  1394/11/02 Friday, January 22, 2016

  architect engineer مهندس معمار

 • محمدعلي
  1394/11/20 Tuesday, February 9, 2016

  Amirkabir is celebrated as an architect for modern Iran!

 • محمدعلي
  1395/03/06 Thursday, May 26, 2016

  The architect is diligent in designing his buildings perfectly!

 • هرمز
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  Who is artist in the building

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  n. one who designs buildings and other structures

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  computer architect:معمار کامپيوتر

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  landscape architect:معمار يا متخصص ساختن مناظر طبيعى نما

 • سمیهa
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  naval architect:عمران : ارشيتکت کشتى ساز

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  the architect of sth; the person who originally thought of an important and successful idea

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  Khomeini is architect of Islamic Republic of Iran

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  someone whose job is to make plans or patterns for furniture, equipment etc

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  architectonic = مربوط به فن معمارى يا ساختمان اثر ادبى , تکنولوژى ساختمان

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Architect of the universe.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  He was Paul's favorite architect.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  He is now the richest architect in Tehran.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Who is the architect?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت