ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 22 100 1

معنی کلمه appoint

معنی appoint از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه appoint

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/08/18 Saturday, November 9, 2013

  to choose someone officially for a job or responsibility ==> We've appointed three new teachers this year.

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  president has allow to appoint his asistances.

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  assign a job or role to (someone).

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  synonyms: nominate, name, designate, install as, commission, engage, co-opt, select, choose, elect, vote in, detail

 • علی
  1394/07/27 Monday, October 19, 2015

  v. ==> nominate; designate

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  oppointing a manager منصوب کردن یک مدیر

 • محمدعلي
  1395/03/08 Saturday, May 28, 2016

  He suggested me to appoint as a client for him!

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  most of our managers were appointed but not election

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  he appointed by the president

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  formal; to arrange or decide a time or place for something to happen

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  appoint as one counsel = وکيل کردن

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  pre appoint = از پيش گماشتن ،از پيش معين کردن ،قبلا معين کردن

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  appointee = (شخص ) گماشته ، منصوب.

 • محمدعلي
  1395/06/24 Wednesday, September 14, 2016

  He was appointed as a chief executive!

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  He was appointed chairman.

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  Tom appointed her asmanager.

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  I've been appointed to help you.

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  They appointed a judge.

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  he was appointed chairman: NOMINATE, name, designate, install as,

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  commission, engage, co-opt;

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  select, choose, elect, vote in;

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  the arbitrator shall appoint a date for the meeting: SPECIFY, determine, assign, designate, allot, set, fix, arrange,

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت