ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه analyze

معنی analyze از مرجع آموزشی Essential Words for the TOEFL به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه analyze

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • زهرا
  1392/01/04 Sunday, March 24, 2013

  مترادف مناسب examine

 • سید عادل
  1392/01/05 Monday, March 25, 2013

  the American spelling of analyse

 • ژاله
  1392/01/09 Friday, March 29, 2013

  syn: break down

 • سید عادل
  1392/01/26 Monday, April 15, 2013

  meaning 1: to examine or think about something carefully, in order to understand it ==> She still needs to analyse the data

 • سید عادل
  1392/01/26 Monday, April 15, 2013

  meaning 2: to examine a substance to see what it is made of ==> The cell samples are analyzed by a lab

 • سید عادل
  1392/01/26 Monday, April 15, 2013

  meaning 3: to examine someones mental or emotional problems by using psychoanalysis

 • behi
  1392/06/03 Sunday, August 25, 2013

  Example : I was analyzed in India by a famous psychiatrist

 • احمدرضا
  1393/10/18 Thursday, January 8, 2015

  consider برسی کردن

 • امیر
  1394/01/18 Tuesday, April 7, 2015

  examine methodically and in detail the constitution or structure of (something, especially information), typically for purposes of explanation and interpretation.

 • راحیل
  1394/04/06 Saturday, June 27, 2015

  decompose

 • راحیل
  1394/04/06 Saturday, June 27, 2015

  parse

 • محمدعلي
  1394/05/09 Friday, July 31, 2015

  We should analyze new bazaar condition every day!

 • امیرحسین
  1394/06/01 Sunday, August 23, 2015

  we need to analyze our results more clearly

 • علی
  1394/12/16 Sunday, March 6, 2016

  v. break down into parts and study closely (i.e. a subject); examine, make an analysis (also analyse)

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  examine (something) methodically and in detail, typically in order to explain and interpret it.

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  "we need to analyse our results more clearly"

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  synonyms: examine, inspect, survey, scan, study, scrutinize, look over, peruse;

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  psychoanalyse (someone). ....

 • علی
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  the data of a research should be analysed through descriptive and inferential statistics

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  You are over-analyzing.

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  I want you to analyze this.

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  We are still analyzing the remaining data.

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  How would you analyze the situation?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت