ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه amend

معنی amend از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه amend

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/12 Monday, March 3, 2014

  change and improve

 • محمدامین
  1393/01/13 Wednesday, April 2, 2014

  revise

 • محمدامین
  1393/01/13 Wednesday, April 2, 2014

  reform

 • علی
  1393/04/09 Monday, June 30, 2014

  v. ==> change, alter; improve; improve oneself

 • علی
  1394/04/20 Saturday, July 11, 2015

  modify

 • ar
  1394/05/07 Wednesday, July 29, 2015

  مشابه = forecast amendment

 • ar
  1394/05/07 Wednesday, July 29, 2015

  مشابه = amende honorable

 • ar
  1394/05/07 Wednesday, July 29, 2015

  مشابه = amendment file

 • علی
  1394/06/27 Friday, September 18, 2015

  do correction and modification

 • عبدالغفور
  1394/12/12 Wednesday, March 2, 2016

  he amended his bad Behavior. او رفتارهای اشتباهش را اصلاح کرد

 • احسان
  1394/12/17 Monday, March 7, 2016

  she smiled, trying to amend her last statement او کوشید که حرف‌های قبلی خود را با لبخندی بهبود بخشد. the teacher told a student, "you must amend your ways!" معلم به شاگردی گفت یا باید رفتار خود را اصلاح کنی

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  make minor changes to (a text, piece of legislation, etc.) in order to make it fairer or more accurate, or to reflect changing circumstances.

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  "the rule was amended to apply only to non-members"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  improve the texture or fertility of (soil). "amend your soil with peat moss or compost"

 • پیمان
  1395/12/06 Friday, February 24, 2017

  I'd like to make amends.

 • پیمان
  1395/12/06 Friday, February 24, 2017

  They amended the document.

 • پیمان
  1395/12/06 Friday, February 24, 2017

  It's never too late to make amends.

 • پیمان
  1395/12/06 Friday, February 24, 2017

  Some people want to amend the constitution.

 • javad
  1396/04/30 Friday, July 21, 2017

  It is time you amended your house

 • javad
  1396/04/30 Friday, July 21, 2017

  It is time you amended your minds

 • ساغرِی
  1398/01/19 Monday, April 8, 2019

  کد: روی "عمه (amend)" باید تجدید نظر کنی

 • محمدرضا
  1398/04/08 Saturday, June 29, 2019

  She should amend her rude behavior .

 • علی
  1398/06/07 Thursday, August 29, 2019

  the universal education bill which has been amended twice

  لایحه‌ی آموزش همگانی که تاکنون دوبار اصلاح شده است

 • z*******a@g******l.com
  1398/09/19 Tuesday, December 10, 2019

  text

 • محمدرضا
  1398/12/08 Thursday, February 27, 2020

  The country's constitution was amended to allow women to vote .

 • محمدرضا
  1398/12/08 Thursday, February 27, 2020

  They voted to amend the law in 1920 .

 • محمدرضا
  1398/12/08 Thursday, February 27, 2020

  In 1823 the legislature referred to the people a resolution for a constitutional convention to amend the constitution .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت