ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 38 100 1

معنی کلمه acknowledge

معنی acknowledge از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه acknowledge

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/07 Wednesday, March 27, 2013

  the judge acknowledged the rightness of their claim

 • سید عادل
  1392/05/03 Thursday, July 25, 2013

  to accept, admit, or recognize something, or the truth or existence of something ==> She acknowledged that she had been at fault

 • sh
  1392/06/16 Saturday, September 7, 2013

  acknowledge

 • راحيل
  1393/02/25 Thursday, May 15, 2014

  confess

 • لیلی
  1393/10/28 Sunday, January 18, 2015

  confirm, verify

 • علی
  1394/02/22 Tuesday, May 12, 2015

  is the acknowledge also means appreciate? because I see it in the end of the scientific papers to demonstrate the appreciation of peoples who assisted in doing the project.

 • اصغر
  1394/04/02 Tuesday, June 23, 2015

  acknowledge to sin make one comfortable!

 • معصومه
  1394/04/10 Wednesday, July 1, 2015

  avow

 • اصغر
  1394/05/23 Friday, August 14, 2015

  accept or admit the existence or truth of.

 • اصغر
  1394/05/23 Friday, August 14, 2015

  synonyms: admit, accept, grant, allow, concede, accede to, confess, own, recognize

 • محمدعلي
  1394/10/13 Sunday, January 3, 2016

  We should learn to acknowledge our mistakes bravely!

 • عبدالغفور
  1394/10/18 Friday, January 8, 2016

  I acknowledge that learning english is a hard work. من اعتراف و اذعان می کنم که یادگیری انگلیسی کار سختی است.

 • محمدعلي
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  The TV acknowledged the news that had distributed in the media!📺

 • Abbas
  1394/10/23 Wednesday, January 13, 2016

  man acknowledge that he had lied in court.

 • محمدعلي
  1394/10/27 Sunday, January 17, 2016

  The accused person acknowledged in his trial that he is guilty!

 • محمدعلي
  1394/11/21 Wednesday, February 10, 2016

  The thief acknowledged that he had been carry out many mistakes previously!

 • علی
  1394/11/23 Friday, February 12, 2016

  v. recognize, admit; confess; certify the receipt of

 • محمدعلي
  1394/11/24 Saturday, February 13, 2016

  At the court an accuse person rejected to acknowledge to his guilt!

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  To express gratitude or appreciation for or to

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  to indicate recognition or awareness of, as by a greeting, glance, etc

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  to make the receipt of known to the sender: to acknowledge a letter

 • مجید
  1395/01/14 Saturday, April 2, 2016

  This is a fact that most smokers readily acknowledge .

 • مجید
  1395/01/14 Saturday, April 2, 2016

  SHOW YOU NOTICE SOMEBODY: to show someone that you have noticed them or heard what they have said

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  accept or admit the existence or truth of

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "the plight of the refugees was acknowledged by the authorities"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  recognize the importance or quality of

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "the art world has begun to acknowledge his genius"

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  قدرداني‌ كردن‌، اعتراف‌ كردن‌، تصديق‌ كردن‌، وصول‌نامه‌اي‌ را اشعار داشتن‌

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  v. recognize, admit; confess; certify the receipt of

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  negative acknowledge character

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  کامپيوتر : کاراکتر تصديق منفى

 • سحر
  1395/02/26 Sunday, May 15, 2016

  اعتراف کن که الکی ناله دیگه داری می کنی

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  recognize, admit; confess; certify the receipt of

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  the government acknowledged the need to begin talks: ADMIT, accept, grant, allow, concede, confess, own, recognize.

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  he did not acknowledge Colin, but hurried past: GREET, salute, address; nod to, wave to, raise one's hat to, say hello to.

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  Douglas was glad to acknowledge her help: EXPRESS GRATITUDE FOR, show appreciation for, thank someone for.

 • مریم
  1399/01/09 Saturday, March 28, 2020

  I acknowledge that having a full time job for women in addition house work is very difficult.

 • مریم
  1399/05/03 Friday, July 24, 2020

  I acknowlege that sometimes I dont love myself as much as I should.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت