ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کشورهای جهان

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1
 Finland
2
Switzerland
3
Sweden
4
Australia
5
Luxembourg
6
Norway
7
Netherlands
8
Japan
9
Denmark
10
China
11
Pakistan
12
Singapore
13
Malaysia
14
Sri Lanka
15
india
16
Nigeria
17
Burkina faso
18
Cameroon
19
Zambia
20
Uganda
21
Mozambique
22
Ethiopia
23
Yemen
24
Senegal
25
Madagascar
26
Germany
27
Austria
28
South Korea
29
Azerbaijan
30
Argentina
31
Albania
32
Angola
33
Armenia
34
Spain
35
Scotland
36
Slovenia
37
Afghanistan
38
Ecuador
39
Algeria
40
Indonesia
41
Uruguay
42
Ukraine
43
Italy
44
Ireland
45
Iceland
46
Bahrain
47
Brazil
48
Bulgaria
49
Bangladesh
50
United Kingdom
51
Paraguay
52
Panama
53
Puerto Rico 
54
Peru
55
Tajikistan
56
Tanzania
57
Thailand
58
Taiwan
59
Turkmenistan
60
Turkey
61
Jamaica
62
Czech
63
Czechoslovakia
64
Russia
65
Romania
66
New Zealand
67
Syria
68
Chile
69
Oman
70
France
71
Palestine
72
Philippines
73
Cyprus
74
Qatar
75
Cambodia
76
Canada
77
Colombia
78
Kenya
79
Kuwait
80
Georgia
81
Poland
82
Maldives
83
Hungary
84
Morocco
85
Mexico
86
Nepal
87
Venezuela
88
Vietnam
89
Hong Kong
90
Greece
91
Yugoslavia
92
Wales
93
Mongolia
94
Lithuania
95
Lebanon
96
Guinea-Bissau
97
Congo
98
Kazakhstan
99
Saudi Arabia
100
 South Africa
101
 Central African
102
Antigua and Barbuda
103
Eritrea
104
Estonia
105
El Salvador
106
The Bahamas
107
Brunei
108
Belarus
109
Belize
110
Benin
111
Bhutan
112
Botswana
113
Burundi 
114
Bolivia
115
Papua New Guinea
116
Togo
117
Tunisia
118
Tonga
119
Tuvalu
120
East Timor
121
Solomon Islands
122
 Marshall Islands
123
 Dominican Republic
124
Djibouti
125
Chad
126
Dominica
127
Rwanda
128
Ivory Coast
129
Samoa
130
San Marino
131
Saint Kitts and Nevis
132
Swaziland
133
Suriname
134
Sierra Leone
135
Seychelles
136
Fiji
137
Cuba
138
Juzur al-Qumur( Comoros)
139
Cape Verde
140
Kiribati
141
Gabon
142
The Gambia
143
Equatorial Guinea
144
Latvia
145
Lesotho
146
Liechtenstein
147
Malawi
148
Malta
149
Mali
150
Egypt
151
Macedonia
152
Mauritania
153
Mauritius
154
Moldova
155
Monaco
156
Myanmar
157
Nauru
158
Namibia
159
Vanuatu
160
Haiti
161
Honduras
162
Belgium

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت