ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
98 3 100 1

Destroyed Aleppo

A ceasefire agreement in Aleppo was reached last Tuesday, so the bombing in the Syrian city stopped. However, the fighting continued the very next day.

سه شنبه گذشته آتش بسی در حلب به توافق رسید، از این رو بمباران در این شهر سوریه متوقف شد. گرچه نبرد در روزهای بعد از سر گرفته شد.

A drone filmed the smoke-filled streets of the city. The video is a picture of destruction. Buildings are damaged, there are no people in the streets, and everything is grey and depression.

یک هواپیمای بدون سرنشین از خیابانهای پر دود شهر تصویربرداری کرد. این فیلم تصویری از خرابی هاست. ساختمانها ویران شده و هیچ کسی در خیابان تردد نمی کنند، همه چیز تبدیل خاکستر شده و اندوه فراگیر شده است.

Destroyed Aleppo

نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت