ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
97 2 100 1

زمان حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری:کاری که در زمان حال به صورت استمرار انجام  می شود.


طرز ساخت:


اگر در زبان فارسی به حاضر ساده علامت دارم –داری-دارد-داریم-دارید-دارند و یا علامت در حال اضافه کنیم حاضر استمراری بدست می آید. در انگلیسی اگر به حال ساده علامت be+ing اضافه کنیم حال استمراری بدست می آید:

حال استمراریsubject+to be +verb+ing


تذکر مهم:

be عبارتند ازam,is,are که بین فاعل و فعل اصلی قرار می گیرد و ing بلافاصله بعد از آن می آید.
تغییرات در زمان حال استمراری به وسیله یam,is,are انجام می شود.

نشانه های حال استمراری:

الف:وجود am, is, are بین فاعل و فعل اصلی
ب:وجود ingدر آخر فعل اصلی
ج:وجود قیود زمان در آخر جمله از قبیل
 • Now
 • At
 • present
 • For the time being
 • At the moment
 • This morning
 • This year
 • This week

د: وجود افعال امری هشدار دهنده مثل:
 • Look
 • hushup!
 • Listen
 • stop
 • Becarefull
 • keep
 • Listen! someone's knocking the door
 • Look someone coming
 • Be careful he is evesdropping


چند تذکر مهم دیگر:


1-افعالی مانند
 • want
 • like
 • understand
 • know
ing نمی گیرند.
2-افعالی که به y ختم می شوند در موقع  ing گرفتن  y حذف نمی شود و ing به آخرش می چسبد:
 • Play=playing
 • Study=studying
 • Cary=carying

3-افعالی که در موقع ing گرفتن به  e ختم می شوند e حذف می شود و به جای آن ing قرار می گیرد بجز فعل  be
 • Come=coming
 • Take=taking
 • Have=having
 • Be=being

4-افعالی که یک بخشی هستند و حرف آخر آنها بی صدا باشد اگر قبل از حرف بی صدا حرف با صدا  وجود داشته باشد در هنگام گرفتن حرف بی صدا دو بار تکرار می شود:
 • Sit=sitting
 • Put=putting
 • Read=reading

5- افعالی که به  ie ختم می شوند در هنگام  ing گرفتن به  y تبدیل می شوند:
 • Tie=tying
 • Lie=lying
 • Die=dying


زمان گذشته ی ساده

کاری که در گذشته انجام شده و تمام شده است.

طرز ساخت افعال زمان گذشته ساده

اگر به حال ساده ed یا ied اضافه کنیم گذشته ی ساده درست می شود. افعال در گذشته به دو دسته اند:
1-بی قاعده(شکل عوض می شود):
see=saw
2-با قاعده(ed,ied):
 • work=worked
 • do →did
 • am , is →was
 • are →were
 • have→ had
 • go→ went
 • come →came
 • see → saw
تغییرات در گذشته:به عهده ی فعل کمکی did می باشد.

نکته آخر:

اگر در جمله  did,didn't بیاید  ed, ied حذف می شود و اگر فعل بی قاعده باشد به حالت اول خود باز می گردد.


فهرست مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در انگلیسی


کلمات کلیدی:
زمان حال استمرارینظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

 • نام : سارا

  با سلام امروز برای اولین بار صفحه گرامر را باز کردم به زبان خیلی ساده و خلاصه و کاربردی آموزش داده شده است از زحمات شما خیلی متشکرم

 • نام : رامین

  سلام...خدا قوت زبان افزایی ها....اگه امکانش هست فایل PDF گرامرارو هم بذارین...ممنون از لطفتون

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت