ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

داستان کوتاه انگلیسی کوه - همراه با ترجمه فارسی

96 1 100 1

"A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself and screams: "AAAhhhhhhhhhhh!!!"


پسري همراه با پدرش در كوهستان پياده روي مي كردند كه ناگهان پسر به زمين مي خورد و آسيب مي بيند و نا خود آگاه فرياد مي زند: "آآآه ه ه ه ه"To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain: "AAAhhhhhhhhhhh!!!"


با تعجب صداي تكرار را از جايي در كوهستان مي شنود. "آآآه ه ه ه ه"Curious, he yells: "Who are you?" He receives the answer: "Who are you?"


با كنجكاوي، فرياد مي زند:"تو كي هستي؟" صدا پاسخ می دهد:"تو كي هستي"And then he screams to the mountain: "I admire you!" The voice answers: "I admire you!" Angered at the response, he screams: "Coward!"


سپس با صداي بلند در كوهستان فرياد مي زند:" ستايشت مي كنم" صدا پاسخ مي دهد:" ستايشت مي كنم" به خاطر پاسخ عصباني مي شود و فرياد مي زند:"ترسو"He receives the answer: "Coward!" He looks to his father and asks: "What's going on?" The father smiles and says: "My son, pay attention."


جواب را دريافت مي كند:"ترسو" به پدرش نگاه مي كند و مي پرسد:" چه اتفاقي افتاده؟ " پدر خنديد و گفت:" پسرم، گوش بده"اين بار پدر فرياد مي زند: " تو قهرماني" صدا پاسخ مي دهد : " تو قهرماني"


اين بار پدر فرياد مي زند: " تو قهرماني" صدا پاسخ مي دهد : " تو قهرماني" پسر شگفت زده مي شود، اما متوجه موضوع نمي شودThen the father explains: "People call this ECHO, but really this is LIFE. It gives you back everything you say or do. Our life is simply a reflection of our actions


سپس پدر توضيح مي دهد: " مردم به اين پژواك مي گويند، اما اين همان زندگيست" زندگي همان چيزي را كه انجام مي دهي يا مي گويي به تو بر مي گرداند زندگي ما حقيقا بازتابي از اعمال ماستIf you want more love in the world, create more love in your heart. If you want more competence in your team, improve your competence. This relationship applies to everything, in all aspects of life;


اگر در دنيا عشق بيشتري مي خواهي، عشق بيشتري را در قلبت بيافرين اگربدنبال قابليت بيشتري در گروهت هستي. قابليتت را بهبود ببخش اين رابطه شامل همه چيز و همه ی جنبه هاي زندگي مي شودLife will give you back everything you have given to it." YOUR LIFE IS NOT A COINCIDENCE. IT'S A REFLECTION OF YOU!"


زندگي هر چيزي را كه به آن داده اي به تو خواهد داد زندگي تو يك اتفاق نيست، انعكاسي از وجود توست

داستان کوتاه انگلیسی کوه - همراه با ترجمه فارسی


کلمات کلیدی:
mountain, admire, Coward, competence
نویسنده:

تاریخ انتشار: 1398/03/25


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت