ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

درس پنجم کتاب 504 با معنی فارسی و کلمات مهم

96 629 100 1

Each summer at the shaker Work group, a special school in rural Pittsfield, Massachusetts, where teenagers learn by working, it has been a tradition to have the teenagers take on the burden of setting their own rules and living by them. Although there are some adults on the campus, teenagers are a majority. One summer the group assembled to explore the topic: lights-out time. There was little debate until 10:30 P.M. was suggested. Why? Everyone at the Shaker Work Group works a minimum* of several hours each morning on one project and several hours each afternoon on another. Since everyone has to get up early, no one wanted to stay up later at night anyway. Few teenagers at Shakers Work Group try to evade the rules. When one does, the entire group meets to probe the reasons for the villains * actions. Their aim is to reform the rule breaker. However, at Shaker Village, the theory* is that teenagers who are busy working will have no time to break rules.


تابستان هر سال در گروه کاری «شیکر » که مدرسه ویژه ای در منطقه روستایی «پیتزفیلد» ماساچوست است و نوجوانان با کارکردن آموزش می بینند،رسم بوده است که خود نوجوانان بار وضع کردن قوانین را به دوش بکشند و به آنها پایدار باشند. گرچه در محوطه مدرسه چند فرد بزرگسال وجود دارد، اما اکثر نوجوان هستند. در یکی از تابستان ها گروه اجتماع کردند تا موضوع زمان خاموشی را بررسی کنند. بعد از کمی بحث ساعت 10:30شب پیشنهاد شد چرا؟ همه نوجوانان گروه کاری «شیکر»هرروز صبح حداقل چند ساعت روی یک پروژه کار می کنند و چند ساعت هر روز بعدازظهر روی یک پروژه دیگر .به هر ترتیب چون همه باید صبح زود بیدار شوند، هیچکس نمی خواست شب ها دیرتر از این ساعت بیدار بماند. از گروه کاری «شیکر»، نوجوانان کمی تلاش می کنند که از قوانین فرار کنند. وقتی که یک نوجوان این کار را انجام میدهد،کل گروه جلسه تشکیل می دهد تا علل کارهای فرد خلافکار را بررسی کند. هدف آنها اصلاح قانون شکن است. اما در روستای«شیکر» نظریه این است که نوجوانانی که مشغول کار هستند هیچ وقتی برای قانون شکنی ندارند.

درس پنجم کتاب 504 با معنی فارسی و کلمات مهم


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1397/08/16


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

    تا کنون هیچ کس به این موضوع نظری ارسال نکرده است
به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت