ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

درس ۴ کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری به انگلیسی

96 629 100 1

Fog, tiny droplets of water vapor, is the villain of the airports. In an effort to eliminate dense fog from airports, weathermen utilize giant fans, nylon strings, and chemicals dropped from planes or shot upwards from strange machines on the ground. Nothing works as well, though, as a new weapon in the flight against fog: the helicopter. Researcher believe that if warm fry air above the fog could somehow be driver down into the humid blanket of fog, the droplets would evaporate, thus clearing the air. In a recent experiment to test their theory the researchers had a helicopter descend in to the fog above barely visible* Smith Mountain Airport near Roanoke, Virginia. The blades of the helicopter caused the air to circulate downwards and an enormous hole in the clouds opened above the airport. Weatherman predict that with larger, more expensive* helicopters they will be able to make the thickest fog vanish.


مه، یعنی قطعات ریز بخار آب، شرارت فرودگاه هاست .کارشناسان هواشناسی به منظور رفع مه غلیظ از فرودگاه ها ،ازپنکه های بسیار بزرگ، نخ های نایلونی و مواد شیمیایی استفاده می کنند که یا از هواپیما انداخته میشوند و یا از دستگاه های عجیب از زمین به طرف بالا شلیک می شوند. اگرچه هیچ چیز به خوبی سلاح جدید، یعنی هلیکوپتر ،در نبرد علیه مه کارائی ندارد. پژوهشگران بر این باورند که اگر هوای خشک وگرم بالای مه را بتوان بنحوی به پایین و به درون لایه مرطوب مه راند ،قطرات تبخیر می شوند واز این طریق هوا را صاف می کنند .پژوهشگران در یکی از آزمایش های اخیر برای سنجش فرضیه خود هلیکوپتری را از بالای فرودگاه« اسمیت ماونتین» نزدیک«رواناک» در «ویرجینیا »به درون مه فرود آوردند.پره های هواپیما باعث شد که هوا به پایین پخش شود و در ابر های بالای فرودگاه سوراخ بزرگی باز شود. متخصصین هواشناسی پیش بینی می کنند که با هلیکوپتر های بزرگتر و گران تر می توانند باعث ناپدید شدن غلیظ ترین مه شوند.

درس ۴ کتاب ۵۰۴ کلمه ضروری به انگلیسی


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1397/08/04


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

    تا کنون هیچ کس به این موضوع نظری ارسال نکرده است
به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت