ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 37 100 1

معنی کلمه molest

معنی molest از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه molest

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/01/20 Tuesday, April 9, 2013

  meaning 1: to attack or harm someone, especially a child, by touching them in a sexual way or by trying to have sex with them [= abuse

 • سید عادل
  1392/01/20 Tuesday, April 9, 2013

  example for meaning 1: men who molest young boys

 • سید عادل
  1392/01/20 Tuesday, April 9, 2013

  meaning 2: (old-fashioned) to attack and physically harm someone ==> a dog that was molesting sheep

 • سید عادل
  1392/01/20 Tuesday, April 9, 2013

  molester (noun) [countable] .................... .. molestation noun [uncountable

 • Mim
  1392/01/25 Sunday, April 14, 2013

  بيشتر به معناي تجاوز کردن به کار ميره

 • ژاله
  1392/08/17 Friday, November 8, 2013

  syn: abuse

 • امیرحسین
  1392/08/23 Thursday, November 14, 2013

  به نظرم در مثال اول باید molested استفاده شود نه molest

 • reza
  1393/02/24 Wednesday, May 14, 2014

  درسته امیر حسین

 • ali
  1393/05/19 Sunday, August 10, 2014

  This sentence is correct: "My neighbor was molested when walking home from the subway. "

 • سیدابوالحسن
  1394/02/12 Saturday, May 2, 2015

  کدبندی کلمه برای حفظ: بچه های کلاس" مالیست" " آزار دهنده ها" را به مدیر دادند.

 • n******d@g******l.com
  1394/04/25 Thursday, July 16, 2015

  exceed,bother

 • n******d@g******l.com
  1394/04/25 Thursday, July 16, 2015

  exceed,bother . leader was warned not to molest the citizens in any manner,

 • محمدعلي
  1394/05/15 Thursday, August 6, 2015

  We should not molest other person in our daily activity!!!

 • علی
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  annoying, invade, give trouble

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  کد بندی: مال این حرفا نیستی اذیتم کنی

 • محمدعلي
  1394/08/09 Saturday, October 31, 2015

  Sneering others is a molest for the impolite teenager!

 • عبدالغفور
  1394/08/23 Saturday, November 14, 2015

  nobody shouldnt molest people.

 • محمدعلي
  1394/08/24 Sunday, November 15, 2015

  Weather polluters are a menace for all creature!

 • علی
  1394/10/30 Wednesday, January 20, 2016

  v. bother, annoy, harass; sexually harass

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  assault or abuse (a person, especially a woman or child) sexually. "he was charged with molesting and taking obscene photographs of a ten-year-old boy"

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  synonyms: abuse, sexually abuse, assault, sexually assault, interfere with, rape, violate, attack, hurt, harm, injure;

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  pester or harass (someone) in an aggressive or persistent manner. "the crowd were shouting abuse and molesting the two police officers"

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  synonyms: harass, harry, pester, beset, persecute, torment, plague; informalroust "the crowd were shouting abuse and molesting the police officers"

 • محمدعلي
  1395/03/02 Sunday, May 22, 2016

  The crowded avenue molest whom which have a hurry to reach home!

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  molester ; n. someone who subjects others to unwanted or improper sexual activities

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  molestation (آزار); sexual molestation

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  harass someone because of their sex

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  to annoy someone, especially by sex

 • Abbas
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  molest people.مردم آزار

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  God didn't tell John to molest her.

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  I didn’t think he would molest his own nephew.

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  he proceeded to molest and then suffocate her to death.

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  He could have gone looking for another young woman to molest.

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  I was never molested by any person but those who represented the State .

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  The doctors think she was molested , like the others , but she says she wasn't .

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  It is common for domestic workers to be sexually molested by male members of the household , or used by boys for sexual experimentation .

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  Although they rode into the Japanese area and picnicked they were never molested .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت