ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 7 100 1

معنی کلمه situation

معنی situation از مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه situation

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • Hassan
  1397/10/17 Monday, January 7, 2019

  the set of things that are happening and the conditions that exist at a particular time and place:
  the economic/political situation
  Her news put me in a difficult situation.
  "Would you get involved in a fight?" "It would depend on the situation."
  I'll worry about it if/when/as the situation arises (= if/when/as it happens).


  old use a job:
  My sister has a good situation as a teacher in the local school.


  formal the position of something, especially a town, building, etc.:
  The house's situation in the river valley is perfect.

 • Hassan
  1397/10/17 Monday, January 7, 2019

  More examples

  Quite frankly, I think this whole situation is ridiculous.
  It's a difficult situation and I don't know what the answer is.
  Few journalists have managed to convey the full horror of the situation.
  I thought he handled the situation very well.
  The situation has become intolerable.

 • پیمان
  1398/12/02 Friday, February 21, 2020

  You knew how to handle that situation.

 • محمدرضا
  1400/01/04 Wednesday, March 24, 2021

  I don't know how I got into this situation in the first place .

 • محمدرضا
  1400/01/04 Wednesday, March 24, 2021

  For a moment she had the shocking realization that the situation was out of control .

 • محمدرضا
  1400/01/04 Wednesday, March 24, 2021

  He looked bewildered as he explained the situation to us .

 • محمدرضا
  1400/01/04 Wednesday, March 24, 2021

  He knew in a situation like this fear and panic were their worse enemies .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت