ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 45 100 1

معنی کلمه deceive

معنی deceive از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه deceive

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • farhad
  1392/01/02 Friday, March 22, 2013

  in othelo:"she has deceived her father and thee."this means she had plan to make them confused.

 • سید عادل
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  to make someone believe something that is not true

 • سید عادل
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  to give someone a wrong belief or opinion about something

 • سید عادل
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  to refuse to believe that something is true because the truth is unpleasant := I thought she loved me, but I was deceiving myself

 • ملیحه
  1392/01/13 Tuesday, April 2, 2013

  defraud

 • مریم
  1392/05/10 Thursday, August 1, 2013

  this is verb

 • sanaz
  1393/02/20 Saturday, May 10, 2014

  ممنون سید عادل ...

 • لیلی
  1393/04/07 Saturday, June 28, 2014

  defraud

 • فاطمه
  1393/04/22 Sunday, July 13, 2014

  defraud

 • محمد
  1393/04/24 Tuesday, July 15, 2014

  some people deceive other people. it is bad thing. it is true that this is verb and when I see this verb, I don't have good emotion. best regards Zaban Afza

 • غزل
  1394/02/12 Saturday, May 2, 2015

  take in, trick, fool (informal), cheat, con (informal), kid (informal), stiff (slang), sting

 • غزل
  1394/02/12 Saturday, May 2, 2015

  mislead or cause to make mistakes, usually by giving or suggesting false information.----------- He was deceived by her innocent appearance

 • وحید
  1394/02/16 Wednesday, May 6, 2015

  to trick someone by behaving in a dishonest way , for example: You two don’t deceive me,’ she said. ‘I know what you’re trying to do .

 • م
  1394/03/06 Wednesday, May 27, 2015

  her husband had been deceiving her for years.

 • م
  1394/03/06 Wednesday, May 27, 2015

  you are deceiving yourself if you think he will change his mind.

 • مهدی
  1394/04/20 Saturday, July 11, 2015

  deliberately cause (someone) to believe something that is not true, especially for personal gain

 • ar
  1394/04/24 Wednesday, July 15, 2015

  مرتبط = he thinks to deceive you

 • ar
  1394/04/24 Wednesday, July 15, 2015

  مشابه = the deceived party in a transaction

 • ar
  1394/04/24 Wednesday, July 15, 2015

  مشابه = to deceive oneself - self deceiver

 • سحر
  1394/08/06 Wednesday, October 28, 2015

  کد بندی: د سیو نکن این عکس مزخرف رو ، دیگران رو اغفال می کنی

 • علی
  1394/10/28 Monday, January 18, 2016

  v. cheat, mislead

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  deceive, mislead, delude, dupe, hoodwink, bamboozle

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  to disappoint: his hopes were deceived

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  to be unfaithful to

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  deliberately cause (someone) to believe something that is not true, especially for personal gain.

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  "I didn't intend to deceive people into thinking it was French champagne"

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  (of a thing) give (someone) a mistaken impression. "the area may seem to offer nothing of interest, but don't be deceived"

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  fail to admit to oneself that something is true. "it was no use deceiving herself any longer—she loved him with all her heart"

 • s************1@g******l.com
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  would you mind giving a better "code" to memorize this word??

 • الهام
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  we cannot deceive ourselves= خودمان را نمی توانیم فریب دهیم

 • الهام
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  to deceive oneself= خودراگول زدن ،دراشتباه بودن

 • الهام
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  he thinks to deceive you= قصدش اينست شمارابفريبد

 • مجید
  1395/05/05 Tuesday, July 26, 2016

  defraud=deceive

 • مجید
  1395/05/05 Tuesday, July 26, 2016

  he thinks to deceive you = قصدش اينست شمارابفريبد

 • مجید
  1395/05/05 Tuesday, July 26, 2016

  = trick →deception

 • مجید
  1395/05/05 Tuesday, July 26, 2016

  the act of deliberately making someone believe something that is not true

 • لیلا
  1395/07/03 Saturday, September 24, 2016

  می پسندم

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  Don't deceive me.

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  You're deceiving yourself.

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  I never meant to deceive you.

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  I know when I'm being deceived.

 • محمدرضا
  1398/08/02 Thursday, October 24, 2019

  Her parents punished her for trying to deceive them .

 • محمدرضا
  1398/08/02 Thursday, October 24, 2019

  He was accused of deceiving the customer about the condition of the car .

 • محمدرضا
  1398/08/02 Thursday, October 24, 2019

  People who think they can eat whatever they want without harming their health are deceiving themselves .

 • محمدرضا
  1398/08/21 Tuesday, November 12, 2019

  Deceive carries with it a feeling of both craftiness and betrayal .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت