ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 43 100 1

معنی کلمه probe

معنی probe از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه probe

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  to ask questions in order to find things out, especially things that other people do not want you to know

 • سید عادل
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  to look for something or examine something, using a long thin object

 • ملیحه
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  last night we probe all his small bowel in surgery to discover the perforation point

 • مارال
  1392/01/20 Tuesday, April 9, 2013

  explore

 • نادر
  1392/11/07 Monday, January 27, 2014

  =search-explore

 • سمیرا
  1392/12/20 Tuesday, March 11, 2014

  Search and find out what hasnot happened in the past.

 • لیلی
  1393/03/29 Thursday, June 19, 2014

  لیلا explore

 • ثنا
  1393/04/16 Monday, July 7, 2014

  to search

 • سمیه
  1393/10/27 Saturday, January 17, 2015

  investigation

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  prob is noun and verb

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  prob(n): 1- a long thin instrument used by doctors to examine a wound etc. میل-

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  prob(n): 2--- an investigation. a police probe into illegal activities. بررسی

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  prob(v): investigate. --Ex:He probed into her private life. وارسی کردن /////// to examine (as if) with a probe---. Ex:The doctor probed the woundمعاینه کردن

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  probe=investigate

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  she did not like the media probing into her past.

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  the doctor probed the wound for signs of infection.

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  a police probe into the financial affairs of the company.

 • rosa
  1394/03/29 Friday, June 19, 2015

  verb explore or examine (something), especially with the hands. hands probed his body from top to bottom

 • ar
  1394/05/04 Sunday, July 26, 2015

  مشابه = hydrogen test probe

 • ar
  1394/05/04 Sunday, July 26, 2015

  مشابه = space probe

 • ar
  1394/05/04 Sunday, July 26, 2015

  مشابه = gene probe, genetic probe

 • نریمان
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  American space probe

 • ریحانه
  1394/06/25 Wednesday, September 16, 2015

  فکر می کنم "جستجو" و "کاوش" معنی صحیح است نه "کاوشگر" و "تحقیق کردن درباره"

 • لیلا
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  explore

 • علی
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  v. investigate, research, study, explore; check, examine, test

 • علی
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  n. investigation; examination; slim device used in medical examinations; satellite sent into outer space

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  a blunt-ended surgical instrument used for exploring a wound or part of the body.

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  a thorough investigation into a crime or other matter. "a probe into city hall corruption"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  synonyms: investigation, enquiry, enquiry, examination, scrutiny, inquest, exploration, study, research, analysis, scrutinization "a probe into alleged financial irregularities at the club"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  explore or examine (something), especially with the hands or an instrument. "hands probed his body from top to bottom"

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  To make an inquiry about (something); investigate or examine: probed the impact of technology on social behavior.

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  To subject (a person) to questioning; interrogate

 • سمیهa
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  جستجو، كاوش‌، تحقيق‌، نيشتر، رسيدگي‌، اكتشاف‌ جديد،غور وبررسي‌ كردن‌

 • سمیهa
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  ميله بازرسى ،ميله مدرج ،ستون ،جستجو،تحقيق ،نيشتر،رسيدگى ،اکتشاف جديد،غور کردن ،بررسى کردن ،کاوش کردن ،تفحص کردن ،کاوشگر

 • لیلا
  1395/07/07 Wednesday, September 28, 2016

  می پسندم

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  ‘First they’ll probe.

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  Sebastian didn‘t probe.

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  questions and probe callers.

 • پیمان
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  touches the upper probe B.

 • محمدرضا
  1398/05/28 Monday, August 19, 2019

  We should probe every new proposal which is given to us .

 • محمدرضا
  1399/06/14 Friday, September 4, 2020

  You usually have the ultrasound probe put inside your vagina .

 • محمدرضا
  1399/06/14 Friday, September 4, 2020

  If necessary a doctor may remove earwax using suction or a metal probe .

 • محمدرضا
  1399/08/03 Saturday, October 24, 2020

  The flame should be focused on the thermocouple probe .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت