ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 14 100 1

معنی کلمه Suppose

معنی Suppose از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Suppose

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سوران
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  used to say you think something is true, although you are uncertain about it = I guess

 • سوران
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  I suppose you're right ....... So things worked out for the best, I suppose.

 • hosein
  1396/12/17 Thursday, March 8, 2018

  think or assume that something is true or probable but lack proof or certain knowledge.

 • hosein
  1396/12/17 Thursday, March 8, 2018

  "I suppose I got there about noon"

 • hosein
  1396/12/17 Thursday, March 8, 2018

  synonyms: assume, dare say, take for granted, take as read

 • hosein
  1396/12/17 Thursday, March 8, 2018

  be required to do something because of the position one is in or an agreement one has made.

 • پیمان
  1397/06/08 Thursday, August 30, 2018

  supposed to be true.

 • پیمان
  1397/06/08 Thursday, August 30, 2018

  supposed to meet her.

 • پیمان
  1397/06/08 Thursday, August 30, 2018

  Typical, he sadly supposes.

 • پیمان
  1397/06/08 Thursday, August 30, 2018

  He supposes that's one way to look at it.

 • محمدرضا
  1399/07/22 Tuesday, October 13, 2020

  I suppose no place is better than home on Christmas .

 • محمدرضا
  1399/07/22 Tuesday, October 13, 2020

  Do you suppose they don't smell you coming so quickly ?

 • محمدرضا
  1399/07/22 Tuesday, October 13, 2020

  Now , suppose I am right and incomes effectively rise dramatically .

 • محمدرضا
  1399/07/22 Tuesday, October 13, 2020

  How many people do you suppose would like that ?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت