ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه Spend

معنی Spend از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Spend

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  do not spend too much money on cosmetics!

 • بهتاش
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  i spent the last penny i had on nothing!

 • بهتاش
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  let's spend some time together.

 • بهتاش
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  i never wanted to spend my life on a revolution.

 • hosein
  1396/10/29 Friday, January 19, 2018

  give (money) to pay for goods, services, or so as to benefit someone or something.

 • hosein
  1396/10/29 Friday, January 19, 2018

  "the firm has spent £100,000 on hardware"

 • hosein
  1396/10/29 Friday, January 19, 2018

  synonyms: pay out, lay out, expend, disburse

 • hosein
  1396/10/29 Friday, January 19, 2018

  pass (time) in a specified way or in a particular place.

 • پیمان
  1397/04/19 Tuesday, July 10, 2018

  How do you spend it?

 • پیمان
  1397/04/19 Tuesday, July 10, 2018

  Spend it wisely.

 • پیمان
  1397/04/19 Tuesday, July 10, 2018

  Spend some time.

 • پیمان
  1397/04/19 Tuesday, July 10, 2018

  Try to spend it all.

 • محمدرضا
  1399/08/08 Thursday, October 29, 2020

  I spend my life protecting you .

 • محمدرضا
  1399/08/08 Thursday, October 29, 2020

  Well , he did spend a lot of time with his mother .

 • محمدرضا
  1399/08/08 Thursday, October 29, 2020

  She wasn't going to spend her eternity with someone who didn't care for her .

 • محمدرضا
  1399/08/08 Thursday, October 29, 2020

  You ask whether we shall spend next winter in Moscow .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت