ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه Rise

معنی Rise از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Rise

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/12/06 Thursday, February 25, 2016

  boost

 • بهتاش
  1394/12/06 Thursday, February 25, 2016

  go up

 • بهتاش
  1394/12/06 Thursday, February 25, 2016

  improve

 • بهتاش
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  The sun rises much sooner in this region.

 • مجید
  1396/04/16 Friday, July 7, 2017

  early rise= زودخيز،سخرخيز

 • مجید
  1396/04/16 Friday, July 7, 2017

  give rise to = باعث شدن ،موجب شدن

 • مجید
  1396/04/16 Friday, July 7, 2017

  it will give rise to a quarrel 2 = مايه ستيزه خواهد شد،نزاعى توليد خواهد کرد،باعث دعوا خواهد شد

 • مجید
  1396/04/16 Friday, July 7, 2017

  to rise with the sun = زود خيز بودن ،سحر خيزى کردن

 • پیمان
  1397/01/05 Sunday, March 25, 2018

  the sun to rise.

 • پیمان
  1397/01/05 Sunday, March 25, 2018

  rise in the oven.

 • پیمان
  1397/01/05 Sunday, March 25, 2018

  I started to rise.

 • پیمان
  1397/01/05 Sunday, March 25, 2018

  Heat began to rise.

 • محمدرضا
  1399/06/04 Tuesday, August 25, 2020

  The temperature is rising .

 • محمدرضا
  1399/06/04 Tuesday, August 25, 2020

  Vandalism is on the rise .

 • محمدرضا
  1399/06/04 Tuesday, August 25, 2020

  The curtain has not yet risen .

 • محمدرضا
  1399/06/04 Tuesday, August 25, 2020

  The sun always rises in the east .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت