ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه Return

معنی Return از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Return

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/30 Friday, February 19, 2016

  go back, come back

 • بهتاش
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  Economical security is returning to the society.

 • بهتاش
  1395/02/22 Wednesday, May 11, 2016

  after a few minutes of CPR the man returned to life.

 • بهتاش
  1395/02/22 Wednesday, May 11, 2016

  no one returns home until a new decision is made.

 • hosein
  1396/07/13 Thursday, October 5, 2017

  come or go back to a place or person.

 • hosein
  1396/07/13 Thursday, October 5, 2017

  "he returned to America in the late autumn"

 • hosein
  1396/07/13 Thursday, October 5, 2017

  synonyms: go back, come back, get back, arrive back, arrive home

 • hosein
  1396/07/13 Thursday, October 5, 2017

  give, put, or send (something) back to a place or person.

 • پیمان
  1397/01/02 Thursday, March 22, 2018

  On your return.

 • پیمان
  1397/01/02 Thursday, March 22, 2018

  Return to hot pot.

 • پیمان
  1397/01/02 Thursday, March 22, 2018

  They return to hell.

 • پیمان
  1397/01/02 Thursday, March 22, 2018

  As soon as I return.

 • محمدرضا
  1399/02/13 Saturday, May 2, 2020

  I have something to return to you .

 • محمدرضا
  1399/02/13 Saturday, May 2, 2020

  A snow storm cancelled our return flight Sunday .

 • محمدرضا
  1399/02/13 Saturday, May 2, 2020

  I can only describe the mood of our return trip as pensive .

 • محمدرضا
  1399/02/13 Saturday, May 2, 2020

  Upon returning home , he found a letter in the mailbox .