ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه Rest

معنی Rest از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Rest

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/26 Monday, February 15, 2016

  relax

 • بهتاش
  1394/11/26 Monday, February 15, 2016

  remnant

 • بهتاش
  1394/11/26 Monday, February 15, 2016

  remainder

 • بهتاش
  1394/11/26 Monday, February 15, 2016

  take it easy

 • hosein
  1396/07/09 Sunday, October 1, 2017

  cease work or movement in order to relax, sleep, or recover strength.

 • hosein
  1396/07/09 Sunday, October 1, 2017

  "he needed to rest after the feverish activity"

 • hosein
  1396/07/09 Sunday, October 1, 2017

  synonyms: relax, take a rest, ease up/off, let up, slow down, pause, have/take a break

 • hosein
  1396/07/09 Sunday, October 1, 2017

  be placed or supported so as to stay in a specified position.

 • پیمان
  1396/12/24 Thursday, March 15, 2018

  We need a rest.

 • پیمان
  1396/12/24 Thursday, March 15, 2018

  I rest my case.

 • پیمان
  1396/12/24 Thursday, March 15, 2018

  rest of the stuff.

 • پیمان
  1396/12/24 Thursday, March 15, 2018

  rest of the world.

 • محمدرضا
  1399/02/22 Monday, May 11, 2020

  The rest of the ride was pleasant .

 • محمدرضا
  1399/02/22 Monday, May 11, 2020

  The rest of us will be along soon .

 • محمدرضا
  1399/02/22 Monday, May 11, 2020

  Finally his gaze came to rest on hers .

 • محمدرضا
  1399/02/22 Monday, May 11, 2020

  Maybe she could get a little rest while they waited .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت