ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه Resist

معنی Resist از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Resist

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/22 Thursday, February 11, 2016

  hold on

 • بهتاش
  1395/02/11 Saturday, April 30, 2016

  withstand

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  this watch is water resistant.

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  mobilization forces are still resisting in the area.

 • مجید
  1396/04/08 Thursday, June 29, 2017

  to resist an attack = در مقابل حمله اى مقاومت يا ايستادگى کردن ،حمله اى رادفع کردن

 • مجید
  1396/04/08 Thursday, June 29, 2017

  to resist heat = تاب گرما اوردن ،از نفوذ گرما جلوگيرى کردن

 • مجید
  1396/04/08 Thursday, June 29, 2017

  to stop yourself from having something that you like very much or doing something that you want to do

 • مجید
  1396/04/08 Thursday, June 29, 2017

  to try to prevent a change from happening, or prevent yourself from being forced to do something

 • hosein
  1396/07/05 Wednesday, September 27, 2017

  withstand the action or effect of.

 • hosein
  1396/07/05 Wednesday, September 27, 2017

  "antibodies help us to resist infection"

 • hosein
  1396/07/05 Wednesday, September 27, 2017

  synonyms: withstand, be proof against, hold out against,

 • hosein
  1396/07/05 Wednesday, September 27, 2017

  a resistant substance applied as a coating to protect a surface during a process, for example to prevent dye or glaze adhering.

 • پیمان
  1396/12/19 Saturday, March 10, 2018

  I must resist.

 • پیمان
  1396/12/19 Saturday, March 10, 2018

  no good to resist.

 • پیمان
  1396/12/19 Saturday, March 10, 2018

  too weak to resist.

 • پیمان
  1396/12/19 Saturday, March 10, 2018

  resist by all means.

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  The drug will help your body resist infection .

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  She couldn't resist telling us what she'd heard .

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  He was able to resist the urge to tell her his secret .

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  It was hard resisting the temptation to open the box .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت