ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه Popular

معنی Popular از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Popular

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدامین
  1394/10/29 Tuesday, January 19, 2016

  famous

 • بهتاش
  1394/11/24 Saturday, February 13, 2016

  everybody knows a famous person; everybody likes a popular one!

 • آزاده
  1394/11/28 Wednesday, February 17, 2016

  well known

 • بهتاش
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  liked or admired by many people

 • مجید
  1396/02/10 Sunday, April 30, 2017

  of popular utility = عام المنفعه ،سودمندبراى همه

 • مجید
  1396/02/10 Sunday, April 30, 2017

  liked by a lot of people ≠ unpopular

 • مجید
  1396/02/10 Sunday, April 30, 2017

  done by a lot of people in a society, group etc

 • مجید
  1396/02/10 Sunday, April 30, 2017

  relating to ordinary people, or intended for ordinary people

 • پیمان
  1396/09/07 Tuesday, November 28, 2017

  One popular way to.

 • پیمان
  1396/09/07 Tuesday, November 28, 2017

  Fix It was popular.

 • پیمان
  1396/09/07 Tuesday, November 28, 2017

  to a popular general.

 • پیمان
  1396/09/07 Tuesday, November 28, 2017

  Choose popular forums.

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  He had now become a popular leader .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  Allen was good looking , popular and exciting .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  She looked around , curious as to why such a popular site was so quiet .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  It's been done for a long time , but it's getting more popular now .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت