ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 17 100 1

معنی کلمه Poison

معنی Poison از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Poison

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/16 Friday, February 5, 2016

  venom

 • بهتاش
  1394/11/16 Friday, February 5, 2016

  toxin

 • بهتاش
  1394/11/16 Friday, February 5, 2016

  e.g. the original cause of this abdominal disorder is food-poisoning.

 • بهتاش
  1394/11/16 Friday, February 5, 2016

  exmple for venom: This species of snake has a very fatal type of venom.

 • بهتاش
  1394/11/16 Friday, February 5, 2016

  example for toxin: The assassin chose to intoxicate the politician as a silet way to carry out the mission.

 • مجید
  1396/02/09 Saturday, April 29, 2017

  a substance that can cause death or serious illness if you eat it, drink it etc

 • مجید
  1396/02/09 Saturday, April 29, 2017

  poison berry = مرگ ماهى

 • مجید
  1396/02/09 Saturday, April 29, 2017

  poison ivy = پیچک سمی آمریکائی

 • مجید
  1396/02/09 Saturday, April 29, 2017

  poison pen = نوشته غرض آلود، نامه بی امضائ وتوهین آمیز.

 • hosein
  1396/04/01 Thursday, June 22, 2017

  a substance that is capable of causing the illness or death of a living organism when introduced or absorbed.

 • hosein
  1396/04/01 Thursday, June 22, 2017

  "he killed himself with poison"

 • hosein
  1396/04/01 Thursday, June 22, 2017

  synonyms: toxin, venom; archaicbane

 • hosein
  1396/04/01 Thursday, June 22, 2017

  administer poison to (a person or animal), either deliberately or accidentally.

 • پیمان
  1396/09/04 Saturday, November 25, 2017

  The water is poison.

 • پیمان
  1396/09/04 Saturday, November 25, 2017

  realise it was poison.

 • پیمان
  1396/09/04 Saturday, November 25, 2017

  What is the poison?.

 • پیمان
  1396/09/04 Saturday, November 25, 2017

  The poison was winning.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت