ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Order

معنی Order از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Order

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/10 Saturday, January 30, 2016

  command

 • N
  1395/05/29 Friday, August 19, 2016

  to direct to be made or supplied: to order a copy of a book

 • N
  1395/05/29 Friday, August 19, 2016

  to prescribe

 • N
  1395/05/29 Friday, August 19, 2016

  to regulate, conduct, or manage

 • N
  1395/05/29 Friday, August 19, 2016

  to arrange methodically or suitably

 • بهتاش
  1395/08/15 Saturday, November 5, 2016

  while you are washing your hands i will order food

 • بهتاش
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  the elevators are out of order.

 • بهتاش
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  please say the numbers in order.

 • مجید
  1396/01/20 Sunday, April 9, 2017

  word order = ترتیب واژه ها، ترتیب وقوع کلمه در عبارت یا جمله .

 • مجید
  1396/01/20 Sunday, April 9, 2017

  work order = درخواست انجام کار،حکم کار

 • مجید
  1396/01/20 Sunday, April 9, 2017

  in order to do sth: for the purpose of doing something

 • مجید
  1396/01/20 Sunday, April 9, 2017

  to set in order = درست کردن ،منظم کردن

 • hosein
  1396/03/14 Sunday, June 4, 2017

  the arrangement or disposition of people or things in relation to each other according to a particular sequence, pattern, or method.

 • hosein
  1396/03/14 Sunday, June 4, 2017

  "I filed the cards in alphabetical order

 • hosein
  1396/03/14 Sunday, June 4, 2017

  synonyms: sequence, arrangement, organization, disposition, structure, system

 • hosein
  1396/03/14 Sunday, June 4, 2017

  an authoritative command or instruction.

 • پیمان
  1396/06/08 Wednesday, August 30, 2017

  A barked order.

 • پیمان
  1396/06/08 Wednesday, August 30, 2017

  It is God's order.

 • پیمان
  1396/06/08 Wednesday, August 30, 2017

  campaign is in order.

 • پیمان
  1396/06/08 Wednesday, August 30, 2017

  order is messed with.

 • محمدرضا
  1399/09/22 Saturday, December 12, 2020

  We used the computer in order to save time .

 • محمدرضا
  1399/09/22 Saturday, December 12, 2020

  He ordered them to survey population growth .

 • محمدرضا
  1399/09/22 Saturday, December 12, 2020

  I worked hard in order to support my family .

 • محمدرضا
  1399/09/22 Saturday, December 12, 2020

  You have to like teaching in order to do it .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت