ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه Mystery

معنی Mystery از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Mystery

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/10 Saturday, January 30, 2016

  enigma

 • آزاده
  1394/11/12 Monday, February 1, 2016

  secret

 • N
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  an unexplained or inexplicable event, phenomenon

 • N
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  puzzle, problem, question, secret

 • N
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  secrecy, uncertainty, obscurity, mystique, darkness, ambiguity, ambiguousness

 • N
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  something that baffles understanding

 • بهتاش
  1395/08/15 Saturday, November 5, 2016

  mysterious (adj)

 • بهتاش
  1395/08/15 Saturday, November 5, 2016

  mysteriously (adv)

 • بهتاش
  1395/08/15 Saturday, November 5, 2016

  agatha Kristie is a renown writer of murder mysteries.

 • مجید
  1396/01/10 Thursday, March 30, 2017

  enveloped in mystery = سرى ،مرموز

 • مجید
  1396/01/10 Thursday, March 30, 2017

  it is wrapt in mystery = در پرده است ،پوشيده است ،نهانى است ،سرى است

 • مجید
  1396/01/10 Thursday, March 30, 2017

  to make a mystery of = سرى تلقى کردن

 • مجید
  1396/01/10 Thursday, March 30, 2017

  something that baffles understanding and cannot be explained

 • hosein
  1396/02/24 Sunday, May 14, 2017

  something that is difficult or impossible to understand or explain.

 • hosein
  1396/02/24 Sunday, May 14, 2017

  "the mysteries of outer space"

 • hosein
  1396/02/24 Sunday, May 14, 2017

  synonyms: puzzle, enigma, conundrum, riddle, secret, unsolved problem

 • hosein
  1396/02/24 Sunday, May 14, 2017

  his death remains a mystery"

 • پیمان
  1396/04/28 Wednesday, July 19, 2017

  It is a mystery.

 • پیمان
  1396/04/28 Wednesday, July 19, 2017

  It was a big mystery.

 • پیمان
  1396/04/28 Wednesday, July 19, 2017

  Death is a mystery.

 • پیمان
  1396/04/28 Wednesday, July 19, 2017

  the Mystery of prayer.

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  And the mystery is still unsolved .

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  Was that where he planned to meet the mystery person ?

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  She became famous as a mystery writer .

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  At last , he found a clue to the mystery .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت